Menu
 • Menu

  Morawiecki w PE: wspólny rynek, bezpieczeństwo i solidarność społeczna

  Morawiecki w PEMateusz Morawiecki wziął udział w debacie dotyczącej przyszłości Europy. Przemawiając na forum Parlamentu Europejskiego w obecności wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem, polski premier powiedział, że Europa powinna zwiększyć wydatki na ochronę swoich granic, zwalczać nierówności i promować rozwój technologiczny poprzez pogłębianie wspólnego rynku. Morawiecki w PE mówił też o konieczności odnowienia zasad europejskiej jedności.

  Po przemówieniu premier odpowiadał na pytania parlamentarzystów a następnie wziął udział w konferencji prasowej. Podkreślał wielokrotnie, że Polska osiąga sukcesy gospodarcze między innymi dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego.

  Pozyskane środki rząd przeznacza na realizacje celów społecznych. Polityka rządu generuje szybki wzrost gospodarczy, co wpływa pozytywnie również na budżet Wspólnoty. Dzięki tej polityce udało się niemal całkowicie wyeliminować ubóstwo a jednocześnie obniżyć deficyt budżetowy.

  Premier Morawiecki w PE zaproponował 3 punktowy program dla Unii Europejskiej

  Według szefa Polskiego rządu 3 najważniejsze zagadnienia, jakimi powinna zająć się Wspólnota w najbliższym czasie to: po pierwsze – uczynić z Europy forpocztę czwartej rewolucji przemysłowej poprzez pogłębienie wspólnego rynku, po drugie – zapewnić bezpieczeństwo, po trzecie – rozwijać zasadę solidarności społecznej, by chronić obywateli przed potęgą światowych korporacji.

  Jak powiedział polski premier, Unia Europejska powinna stanowić silny element polityki międzynarodowej. Jednak jej siła nie powinna być budowana kosztem siły państw członkowskich. Ignorowanie woli mieszkańców państw sprawi, że Wspólnota stanie się problemem a nie metodą na realizację wspólnego marzenia.

  Warunkiem stałego wzrostu produktywności będzie natomiast wzrost konkurencyjności w ramach wspólnego rynku. Cytowane przez premiera analizy Parlamentu Europejskiego wskazują, że przez 14 lat od chwili utworzenia rynku wewnętrznego wzrost gospodarczy był wyższy o dodatkowe 250 mld euro.

  Rynek wewnętrzny powinien odgrywać coraz większe znaczenie. Dotyczy to szczególnie sektora usług ponieważ stanowi on 70 procent PKB Unii Europejskiej. Należy też przeciwdziałać rajom podatkowym i uszczelnić system ściągania podatków.

  Powinno się również wspierać konkurencyjność. Na poziomie europejskim należy stworzyć urząd antymonopolowy. Musi on odpowiadać na wyzwania związane z rosnącym znaczeniem gospodarki cyfrowej. Zapewnienie Europie konkurencyjności wymaga inwestycji strategicznych, dlatego premier postulował utrzymanie w przyszłości Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

  Bezpieczeństwo Europy zagrożone przez terroryzm i politykę Moskwy

  Inną kwestią, którą poruszył Morawiecki w PE była sprawa bezpieczeństwa i uszczelnienia granic. Bezpieczeństwo Europy jest dziś szczególnie zagrożone – według Morawieckiego – przez agresywną politykę Rosji i rosnąca falę terroryzmu.
  Stwierdził on, że Rosja, nie tylko prowadzi hybrydową wojnę na Ukrainie, ale również ingeruje w demokracje zachodnie. Dochodzi również do bezpośrednich ataków na mieszkańców Unii Europejskiej.

  Agresja Rosji na Ukrainę zachwiała architekturą bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział Morawiecki – Ale była też częścią większego planu destabilizacji Zachodu. Kilka lat wcześniej celem podobnego ataku stała się przecież Gruzja. To wyraźnie pokazuje, że działania Rosji nie są przypadkiem, ale elementem z góry założonej strategii. Jedyna winą tych państw był wybór europejskiego modelu gospodarczego i politycznego.

  Podstawowymi celami Europy – mówił Morawiecki w PE – powinno być zachowanie pokoju i ochrona suwerenności. Utrzymanie bezpieczeństwa jest szczególnie ważne na wschodniej i południowej granicy. Nie da się osiągnąć tych celów bez zwiększanie wydatków na obronę i utrzymywania partnerstwa transatlantyckiego ze Stanami Zjednoczonymi. Dodał, że możliwe są spory i różnice zdań, ale “o sile Zachodu będzie stanowić nasza jedność”. To Ameryka pomogła wygrać dwie wojny światowe i powstrzymała ZSRR przed atakiem na kraje Zachodniej Europy.

  Jednocześnie Morawiecki w PE pozytywnie ocenił inicjatywy zmierzające do wzmocnienie potencjału Unii Europejskiej takie jak Europejski Fundusz Obronny.

  Innym problemem z jakim musi zmierzyć się Europa jest cyberbezpieczeństwo. Wiemy już, że odgrywa ono kluczowa rolę w procesie demokratycznym i że jesteśmy narażeni na ataki w czasie wyborów i referendów. Dziś żaden kraj Unii Europejskiej nie jest bezpieczny przed ingerencja w jego wewnętrzne sprawy – powiedział polski premier.

  Dodał taż: Bezpieczni nie są również nasi obywatele; ich rachunki bankowe, a w zasadzie cała ich cyfrowa tożsamość jest nieustannie narażona na cyberataki.

  Nowy plan Marshalla dla Afryki

  Premier Morawiecki w PE przyznał, że ostatni szczyt Rady Europejskiej wykazał, że Wspólnota jest zdolna do odbudowy zaufania i realizmu. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom obywateli, którzy chcą bezpieczeństwa i chronionych granic. Udało się też zrealizować prawo obywateli do kształtowania polityki migracyjnej.

  Szef polskiego rządu przypomniał, że Polska stała się domem dla 1,5 mln obywateli Ukrainy. Wielu z nich uciekło z ojczyzny w skutek działań wojennych. Nie zostali oni zarejestrowani jako uchodźcy tylko dlatego, że nasze procedury umożliwiają im szybkie uzyskanie pozwolenia na pracę.

  Presja demograficzna z zewnątrz – dodał premier – zwłaszcza ze strony Afryki i Bliskiego Wschodu będzie się tylko nasilała. Dlatego Unia Europejska musi zaangażować się w stabilizację i rozwój tych regionów. Dziś koniecznością jest nowy plan Marshalla dla Afryki. Tak jak koniecznością jest walka z nielegalnym przemytem ludzi do Europy.

  Polska wspiera tworzenie nowych funduszy dla kontynentu afrykańskiego. Ale rząd polski chce jeszcze zwiększyć pomoc poprzez stworzenie europejskiego funduszu rozwoju dla Afryki. Polska chce uczestniczyć w dawaniu “wędki raczej niż ryby”. W tej chwili Polska płaci więcej na rozwój krajów biednych, niż wynika to z jej udziału w PKB Unii Europejskiej. Kwota ta jednak może być nawet podwojona – zadeklarował Morawiecki.

  Unia sprawiedliwa społecznie

  Nie możemy zapominać o jeszcze jednej fundamentalnej zasadzie na której oparta jest nasza Wspólnota na sprawiedliwości społecznej – powiedział Morawiecki w PE – Tę zasadę jako naczelną regułę polityki państwa ustanawiają – i to już w swoich początkowych artykułach – zarówno polska Konstytucja. jak i Traktat o Unii Europejskiej. To nie są tylko puste słowa. Nie może być mowy o rozwoju naszych społeczeństw bez walki z nierównościami z wykluczeniem, z biedą.

  Konieczne jest między innymi prowadzenie ambitnej polityki społecznej. Ostatnie dwa lata w Polsce pokazują, że możliwa jest zmiana paradygmatu. Polska ma dziś najniższe w historii bezrobocie. Jego wartość spadła poniżej 4 procent, licząc według metodologii eurostatu. Po raz pierwszy od 30 lat spadł dług publiczny. Rząd prowadzi najbardziej ambitną politykę społeczną od upadku komunizmu a mimo to spada deficyt budżetowy.

  Upraszcza się procedury dla przedsiębiorców. Rząd obniża podatki tylko dla małych i średnich firm a nie dla wielkich korporacji. Dzięki walce z mafiami podatkowymi i oszustwami udało się odbudować skuteczną politykę finansową. Ponadto rząd stworzył najbardziej skuteczny system wspierania innowacyjności w całej Europie Środkowej.

  Jak powiedział Morawiecki w PE “nowy demokratyczny kapitalizm w Polsce to innowacje plus solidarność“. Globalizacja zwiększa rozwój gospodarczy, ale jego efekty nie są równomiernie rozdzielane. Lekarstwem nie jest tu jednak protekcjonizm, ale inwestycje w kapitał ludzki. Gównie bowiem od poziomu edukacji zależą przyszłe zarobki.

  Automatyzacja i robotyzacja wzmacnia kapitał kosztem pracy

  We współczesnym świecie, gdzie szybko postępuje automatyzacja i robotyzacja, strach przed technologicznym bezrobociem powinien zostać zauważony. Postęp technologiczny zmieni strukturę zatrudnienia. Nowe zawody powstałe w wyniku rewolucji technologicznej będą wymagały posiadania wysokich kwalifikacji. Konieczne jest więc zwiększanie poziomu edukacji.

  Innym skutkiem jest zwiększenie roli kapitału w stosunku do pracy. Dochody z kapitału będą dystrybuowane jeszcze mniej równomiernie. Udział płac w PKB na świecie od lat osiemdziesiątych spadł o 5 do 10 proc. Bogactwo jest już skoncentrowane a proces koncentracji będzie się nasilał. Rozwój technologii doprowadził do modelu “Zwycięzca zgarnia wszystko”.

  Zdaniem premiera, cyfryzacja sprzyja monopolizacji. Już teraz powstają międzynarodowe korporacje, które praktycznie nie mają konkurencji. Dlatego wyzwaniem dla Unii Europejskiej – powiedział Morawiecki w PE – musi stać się rozwój polityki społecznej i polityki spójności

  Polityka spójności nie jest wydatkiem ale inwestycją. Z każdego euro zainwestowanego w politykę wspólności 75 centów wraca do krajów, które są płatnikami netto. Morawiecki nazwał nawoływania do ograniczenia polityki spójności populizmem. Ochrona obywateli przed skutkami rozwarstwienia społecznego udaje się w Polsce, co może stanowić przykład również dla Europy – stwierdził.

  Autor: Wojciech Ostrowski

  Jedna odpowiedź do “Morawiecki w PE: wspólny rynek, bezpieczeństwo i solidarność społeczna”

  1. Pajak napisał(a):

   Bajki z mchu i paproci. Tym bardziej dziwi , że zapomniał o fundamęcie …trójpodziale władzy. Co czyni go muchomorkiem.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *