Menu
 • Menu

  Morawiecki o wynikach gospodarczych za I kwartał 2017 roku

  MorawieckiWicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki stwierdził, że wzrost gospodarczy w I kwartale 2017 roku to wynik dużego optymizmu Polaków, zwiększenia inwestycji oraz działań rządu. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego Produkt Krajowy Brutto niewyrównany sezonowo w pierwszych trzech miesiącach tego roku był wyższy niż w I kwartale 2016 roku o 4%. To najlepszy wynik od ostatniego kwartału 2015 roku.

  PKB wyrównany sezonowo przy cenach stałych przy odniesieniu do 2010 roku zwiększył się o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 4,1% rok do roku. To znacznie lepszy wynik, niż w poprzednim kwartale, kiedy wzrost rok do roku wyniósł zaledwie 2,5%. GUS zastrzega jednak, że dane mają charakter wstępny i mogą zmienić się po publikacji regularnego szacunku. Jego publikacja planowana jest na 31 maja.

  Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd aktywnie działa na rzecz zwiększenia aktywności inwestycyjnej, innowacyjności i jakości wzrostu gospodarczego. Według wicepremiera szczególnie ważnym zjawiskiem jest korzystanie ze wzrostu gospodarczego przez polskie rodziny. Przejawem tego zjawiska jest wzrost wydatków konsumpcyjnych i zmniejszenie się bezrobocia.

  Zaznaczył on, że stale rosną średnie zarobki. Fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw wzrósł o ponad 9,1% w ciągu ostatnich 4 kwartałów. Bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od 27 lat i wynosi obecnie 7,7%. Spadek bezrobocia obserwowany jest, zarówno w skali całego kraju, jak i we wszystkich województwach. Polska należy obecnie do 6 państw Unii Europejskiej o najniższej stopie bezrobocia. A spadek jego wielkości jest najwyższy w całej Wspólnocie.

  Morawiecki: Udało się powstrzymać wzrost nierówności bez zwiększania deficytu budżetowego

  Kolejnymi sukcesami, które wskazał wicepremier Morawiecki są: powstrzymanie wzrostu nierówności społecznych i spadku inwestycji. Dodał także, że: O wiele szersze grupy naszego społeczeństwa mogą dziś korzystać z owoców wzrostu gospodarczego.

  Zmiany te nie doprowadziły jednak, jak by się można spodziewać, do wzrostu deficytu budżetowego powyżej ustalonych parametrów finansowych. Możliwe to było dzięki coraz bardziej skutecznym działaniom aparatu skarbowego i zwiększającej się ściągalności należnych podatków, a także zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań analitycznych i informatycznych.

  Dane dotyczące dynamiki aktywności gospodarczej potwierdzają – według Morawieckiego – jego wcześniejsze przewidywania dotyczące znacznego ożywienia wzrostu PKB już w 2017 roku. Przyczyniły się do tego w znaczniej mierze działania rządu. Jedno z tych działań stanowi wprowadzona przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej głównym celem jest zwiększenie inwestycji oraz wzrostu produktywności i innowacyjności polskiej gospodarki.

  Trzeba tu jednak dodać, że wzrost PKB w Polsce jest związany w dużej mierze również z polepszeniem się koniunktury gospodarczej na świecie. W Unii Europejskiej także widoczne są oznaki ożywienia gospodarczego.

  Źródło – PAP

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *