Menu
 • Menu

  Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

  Minimalne wynagrodzenieOd 1 stycznia 2019 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2250 zł miesięcznie brutto. Minimalna stawka godzinowa wyniesie natomiast 14,7 zł brutto – pisze Polska Agencja Prasowa. Zmiana dotyczyć będzie 1,5 miliona Polaków. Jak wynika z cytowanych przez PAP danych Głównego Urzędu Statystycznego, tylu właśnie pracowników w naszym kraju otrzymuje minimalną pensję.

  W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa 13,7 zł. Oznacza to, że najniższa miesięczna pensja brutto zwiększy się o 7,1 proc. Zgodnie z prognozami będzie ona stanowić 47,2 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

  Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – podaje według swych wyliczeń PAP – otrzymają więc na rękę 1634 zł, natomiast w przypadku umowy-zlecenia stawka netto wyniesie 1743 zł.

  Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wzrośnie nominalnie o 150 zł w stosunku do 2018 roku. Natomiast – zaznacza PAP – w porównaniu do 2015 roku wzrost wyniesie aż 500 zł. Trzy lata temu najniższa płaca wynosiła 1750 zł miesięcznie brutto.

  Jak stwierdziła jeszcze we wrześniu tego roku minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, ustalenie minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2250 zł oznacza utrzymanie na niezmienionym poziomie relacji płacy minimalnej do średniej w gospodarce narodowej. Dodała ona, że w okresie szybkiego wzrostu gospodarczego i zwiększania się wynagrodzeń nie należy dopuścić do relatywnego zmniejszenia płacy minimalnej w stosunku do średniej.

  Czy wyższe minimalne wynagrodzenie nie oznacza weryfikacji przyznanych świadczeń z programu “500 plus”?

  Świadczenie “500 plus” przysługuje w tej chwili na każde drugie i kolejne dziecko. Natomiast w przypadku pierwszego dziecka obowiązuje kryterium dochodowe. Świadczenie przyznaje się rodzinom, których dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 800 zł miesięcznie, lub 1200 na miesiąc w przypadku posiadania dziecka niepełnosprawnego.

  Oznacza to, że zwiększenie płacy minimalnej może pozbawić część rodzin możliwości skorzystania z programu “500 plus”. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej twierdzi jednak, że przyznane już świadczenia nie zostaną zweryfikowane w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

  Jak zapowiada Rafalska, w 2020 roku dojdzie do zmiany przepisów regulujących sposób naliczania minimalnej pensji. Z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę wyłączony zostanie dodatek stażowy. Projekt odpowiedniej ustawy został właśnie przekazany przez rząd do konsultacji społecznych.

  Obecne przepisy mówią, że minimalne wynagrodzenie stanowi łączny przychód za pracę w danym miesiącu. Nie ma ono więc charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Składają się na nie również inne składniki takie jak na przykład świadczenia pracownicze i dodatek stażowy.

  W tej chwili wyłączone z wynagrodzenia zasadniczego są odprawy pieniężne wypłacane w związku z przejściem na emeryturę, nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy a także dodatek za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych.

  Jeśli rządowa ustawa zostanie uchwalona przez Sejm, od 1 stycznia 2020 roku również dodatek stażowy nie będzie wliczany do podstawy wymiaru płacy minimalnej. Zatem minimalne dochody pracowników z długim stażem pracy zwiększą się w porównaniu do zarobków osób rozpoczynających dopiero karierę zawodową.

  Autor: Wojciech Ostrowski
  Źródło: PAP

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *