Menu
 • Menu

  Millenialsi i ich ambicje dotyczące zarobków

  Millenialsi

  Millenialsi (fot. LINDORFF SA)

  Millenialsi zwani też pokoleniem Y stanowią grupę osób urodzonych w latach 1980 – 2000. Są oni szczególnie interesującą zbiorowością dla wielkich korporacji. Warto więc może przyjrzeć się ich ambicjom. Raport „Sytuacja materialna Polaków” sporządzony na zlecenie LINDORFF SA wskazuje, że ambicje finansowe w tej grupie, choć niewiele, to jednak odbiegają od ambicji starszego pokolenia.

  Millenialsi w połowie przypadków deklarują, że ich realnym celem jest osiągnięcie miesięcznego wynagrodzenia na poziomie przekraczającym 3000 zł. Podobne deklaracje składali respondenci w wieku 45-60 lat.

  W badaniu uczestniczyły dwie grupy wiekowe: pierwsza 21-35 lat, druga 45-60 lat. Uczestników zapytano między innymi: w jakich przedziałach mieszczą się ich dochody netto? Odpowiedzi wskazują na duże rozbieżności wewnątrz obu grup. Najwięcej, bo 25% przedstawicieli pokolenia Y deklarowało, że wysokość ich dochodów mieści się w przedziale 2000 – 3000 zł. Natomiast 18% wskazało na przedział 1500 – 2000 zł. Ponadto 12% deklaruje dochody na powyżej 4000 zł, natomiast 10% między 3000 a 4000 zł,

  Wśród starszych najliczniejsza grupa (21%) wskazywała dochody na poziomie do 2000 zł miesięcznie netto. Wskazań na przedział 2000 do 3000 zł było 19%, podobnie na 3000 do 4000 zł. Deklaracje dochodów powyżej 5000 stanowiły natomiast 10%.

  Z badań wynika, że osoby w wieku 45 – 60 lat zarabiają więcej niż millenialsi choć występują w tej grupie większe różnice. Jako przyczynę wyższych dochodów LINDORFF SA podaje dłuższy staż zawodowy osób starszych i ich mniejszą skłonność do zmiany pracy umożliwiającą ugruntowanie pozycji w swojej firmie.

  Jakich zarobków oczekują millenialsi?

  Prawie połowa osób z pokolenia Y twierdzi, że ich realnym celem jest osiągnięcie dochodów przekraczających 3000 zł miesięcznie. Podobnie myślą przedstawiciele grupy wiekowej 45-60 lat. Jednocześnie 17% z pokolenia Y zadowoliłby dochód w przedziale 2000 – 2500 zł, 14% w przedziale 3000 – 3500 zł, natomiast 12% uważa za realny swój dochód miesięczny netto na poziomie 4000 – 5000 zł.

  Wyższe oczekiwania finansowe ma grupa 45-60 lat. W tym przedziale wiekowym tylko 18% osób ma aspiracje, by osiągnąć dochód poniżej 2500 zł, podczas gdy w przypadku pokolenia Y odsetek ten wynosi 29%. Odpowiedź w przedziale dochodów 4000 – 5000 wskazywało również więcej starszych pracowników. Wyniki dla obu grup wynosiły odpowiednio 12% i 8%. Można więc powiedzieć, że starsi pracownicy zarabiają więcej, a jednocześnie większe są ich oczekiwania związane z wynagrodzeniem.

  W obu grupach najwięcej osób wskazywało na wysokość wynagrodzenia jako główny czynnik wpływający na satysfakcję zawodową. W starszej grupie obserwuje się jednak większe zadowolenie z osiąganych dochodów. Dane dla obu grup wynoszą odpowiednio 53% i 40%. Millenialsi wskazują jednak znacznie częściej jako czynnik wpływający na satysfakcję zawodową atrakcyjny i jasny system premii.

  Źródło – LINDORFF SA

   

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *