Menu
 • Menu

  Leki dla zwierząt – alarmujący raport NIK

  Leki dla zwierzątNajwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że leki dla zwierząt pozostają poza jakąkolwiek kontrolą – pisze “Business Insider”. Istnieje duża niekontrolowana sfera w obrocie takimi substancjami jak: anaboliki, leki hormonalne, odurzające a nawet psychotropowe. Tymczasem mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi. Dlatego NIK zaleca poddanie leków dla zwierząt szczególnemu nadzorowi.

  Jak pisze “Business Insider”: NIK kontrolą objęła działania najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad tymi substancjami m.in. Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Farmaceutyczną. W wyniku kontroli stwierdzono, że brak nadzoru nad stosowaniem tych produktów występuje zarówno w zakładach leczniczych dla zwierząt, jak i w hurtowniach produktów leczniczych dla zwierząt.

  NIK stwierdziła też, że słaby nadzór nad niebezpiecznymi substancjami wynika po części z uregulowań prawnych a po części z problemów organizacyjnych Inspektoratu Weterynarii oraz Inspekcji Farmaceutycznej. Powodem jest również zła interpretacja przepisów.

  Istnieją rozbieżności w interpretacji ustaw: o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Prawo farmaceutyczne. Interpretacja przepisów, jaką przyjął Główny Lekarz Weterynarii, NIK uznała za błędną. Chodzi o stwierdzenie, że Inspekcja Weterynaryjna nie ma kompetencji do nadzoru nad obrotem lekami odurzającymi i psychotropowymi.

  Nie podjęto też kroków w celu doprowadzenia do spójności ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy Prawo farmaceutyczne. W konsekwencji tych zaniedbań leki dla zwierząt znalazły się poza kontrolą.

  Leki dla zwierząt sprzedaje się w coraz większych ilościach

  Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że dynamicznie rośnie sprzedaż leków dla zwierząt o działaniu anabolicznym, hormonalnym, odurzającym oraz psychotropowym. Niestety Inspekcja Weterynaryjna nie dysponowała informacjami na ten temat.

  Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że wartość sprzedaży substancji odurzających i psychotropowych dla zwierząt wyniosła w 2016 roku 5,2 mln zł. Oznacza to, że w porównaniu z rokiem 2014 zwiększyła się ona aż o 250 proc. W przypadku substancji o działaniu anabolicznym i hormonalnym w tym samym czasie wzrost wyniósł 80 procent, do poziomu 10,7 mln zł.

  Zdaniem NIK wraz ze wzrostem wartości sprzedaży powinna zwiększać się kontrola nad obrotem substancjami. Tymczasem brak nawet przepisów dotyczących nadzoru nad utylizacją produktów przeterminowanych, uszkodzonych lub wycofanych z obiegu. Za taki stan rzeczy – zdaniem NIK – odpowiada Główny Lekarz Weterynarii.

  Jak podaje “Business Insider”, z raportu NIK wynika, że nadzór nad obrotem i stosowaniem niebezpiecznych substancji był niewystarczający. Zarówno w przypadku Inspekcji Weterynaryjnej, jak i Inspekcji Farmaceutycznej, stwierdzono brak wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia takiej kontroli. Niewystarczająca jest też współpraca obu instytucji. Sprawia to, że w praktyce leki dla zwierząt sprzedaje się bez należytego nadzoru.

  Co prawda w 2009 roku zawarto porozumienie między Głównym Inspektorem Farmaceutycznym a Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie kontroli, ale nie jest ono realizowane. Mimo zapisu zobowiązującego Głównego Inspektora Farmaceutycznego do przekazywania informacji dotyczących uchybień w stosowaniu leków o groźnym działaniu, informacje takie nie były dostarczane.

  Najwyższa Izba Kontroli wydała zalecenie, by sprecyzować kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Farmaceutycznej w kwestiach związanych z leczeniem zwierząt. Ponadto stwierdzono – piesze „Business Insider” – że: Główny Lekarza Weterynarii i Główny Inspektor Farmaceutyczny powinien zadbać o rozszerzenie współpracy o zagadnienia związane z obrotem i stosowaniem produktów o działaniu anabolicznym, hormonalnym, odurzającym lub psychotropowym.

  Autor: Wojciech Ostrowski
  Źródło: Business Insider

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *