Menu
 • Menu

  Kategoria : Zarządzanie

  Przesunąć punkt ciężkości w kierunku B+R

  Zainicjowanie procesów innowacyjnych w podmiocie gospodarczym to nie tylko efekt zgromadzonej wiedzy, środków finansowych, które mogą być zainwestowane, oraz kapitału ludzkiego, ale również [...]

  Nadzieje i obawy

  Często spotykam się z pytaniem, co uważam za największe wyzwanie czy szansę stojące przed przemysłem chemicznym w Polsce. Za każdym razem zatrzymuję się nad kwestią wyzwań i zastanawiam się, co [...]

  Czy REACH wpływa na konkurencyjność?

  Przemysł był i powinien pozostać kluczowym elementem budowania dobrobytu Europy i świata. Jest źródłem konkurencyjności gospodarki, bez którego inne sektory, np. nowoczesne usługi, nie mogłyby [...]

  Marek Zatorski

  Optymistyczne spojrzenie w przyszłość

  PROZAP posiada solidny fundament w postaci wieloletniego doświadczenia oraz nieustannie zwiększający się potencjał do dalszego rozwoju – życzmy sobie, by te sprzyjające czynniki udało się dobrze [...]