Menu
 • Menu

  Kategoria : Unia Europejska

  prawie 400 tys. osób pracuje w centrach handlowych

  Według szacunków Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) oraz Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych (ICSC), w sektorze nieruchomości handlowych w Polsce zatrudnienie znajduje około 377 tys. [...]

  Niemcy nie chcą wycofać się z MiLoG-u

  Niemcy nie chcą wycofać się z MiLoG-u

  21 lipca Niemcy przedstawiły Komisji Europejskiej wyjaśnienia dotyczące MiLoG-u, czyli prawa wprowadzającego płacę minimalną dla zagranicznych pracowników delegowanych na teren Niemiec. Treść [...]

  Europejskie firmy budowlane na fali wzrostów

  W 2014 roku łączna sprzedaż pięćdziesięciu największych potentatów budowlanych w Unii Europejskiej w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 1 proc., a ich kapitalizacja rynkowa o 6 proc. [...]

  Innowacyjna ceramika

  Cały czas silne miejsce na rynku zajmuje tradycyjna ceramika, której nie należy deprecjonować, tym bardziej że jej produkcja coraz częściej uwzględnia aspekt energooszczędności, jak również [...]

  Firmy deklarują wyższe nakłady na B+R

  Aż 48 proc. polskich firm przeznaczyło w 2014 roku na działalność B+R więcej niż 3 proc. swoich obrotów, a 67 proc. przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższych 3-5 lat zwiększą wydatki na [...]

  więcej zamówień i pracy w branży motoryzacyjnej

  Z trzeciej edycji „Badania opinii i nastrojów przedstawicieli Automotive” przeprowadzonego przez Exact Systems, firmę kontrolującą części samochodowe, wynika, że przedstawiciele sektora [...]

  Sprzedaż bezpośrednia rośnie o 4%

  Sprzedaż detaliczna sektora w całej Europie w 2014 roku wygenerowała 24,5 miliardów euro i 18,7 miliardów euro w Unii Europejskiej i była o 3,4% wyższa niż w 2013 roku. W Polsce sektor odnotował [...]

  Koniec problemów z płacą dla kierowców

  Niemcy zmodyfikują zasady stosowania przepisów dotyczących płacy minimalnej tak, aby zlikwidować nierównowagę konkurencyjną oraz ograniczenia w świadczeniu usług turystycznych. Przyczyniły się do [...]

  Kolejny cios w polską branżę transportową

  W Norwegii od początku lipca obowiązuje nowa stawka minimalna dla krajowych i zagranicznych kierowców dokonujących przewozu na terenie królestwa. To kolejny cios w polską branżę transportową. Jak [...]

  Premie dla młodych rolników

  718 mln euro na premie dla młodych rolników przeznaczy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Premia ma wynieść 100 tys złotych dla [...]