Menu
  • Menu

    Kategoria : Medycyna

    Potencjał naukowy naszym atutem

    Rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Jeżabkiem, dyrektorem Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Na jaki grunt trafił najnowszy projekt instytutu – Centrum [...]