Menu
 • Menu

  Kategoria : Gospodarka

  Wielomilionowa inwestycja na rynku cargo

  LS Airport Services, spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, podpisała umowę z DHL Express Poland na budowę najnowocześniejszego międzynarodowego lotniczego terminala kurierskiego w [...]

  Platforma Transferu Technologii już działa

  Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła Platformę Transferu Technologii (PTT) – nowatorskie narzędzie komercjalizacji innowacji. PTT łączy potencjały wynalazców, instytutów naukowych i [...]

  Grupa Azoty -z finansowaniem EBI i EBOR

  Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieliły finansowania dla strategicznych inwestycji największej polskiej firmy chemicznej, Grupy Azoty. [...]

  Hub gazowy w Polsce

  Spółki GAZ-SYSTEM S.A. i Towarowa Giełda Energii podpisały list intencyjny w zakresie rozwoju hurtowego rynku gazu w Polsce. W ramach wspólnego projektu „Hub gazowy w Polsce”, strony są [...]

  władza lokalna lepsza niż centralna

  We wszystkich dziedzinach władza lokalna sprawdza się lepiej niż centralna. Jest, oczywiście, bliżej życia. Efektywność jej działań sprawdza się dużo szybciej, od razu bowiem działa kontrola [...]

  Konfliktowe minerały

  Firmy importujące cynę, tantal, wolfram i złoto na potrzeby produkcji dóbr konsumpcyjnych powinny uzyskiwać certyfikaty poświadczające, że ich działalność na obszarach objętych konfliktami nie [...]

  szukasz finansowania – skorzystaj z poręczenia

  Mikro, małe i średnie firmy rozpoczynające działalność mają do dyspozycji dogodny instrument finansowy ułatwiający im funkcjonowanie na starcie w postaci poręczenia transakcji leasingowych. [...]

  Makino inwestuje w Polsce

  Makino Milling Machine Co., Ltd.  lider technologii i czołowy usługodawca w przemyśle obrabiarkowym  21 maja oficjalnie otworzył nowe Centrum Technologiczne w Piasecznie. Inwestycja jest ważnym [...]

  Polska gospodarka nie zawodzi

  Wstępne wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że nasza gospodarka dobrze zaczęła 2015 r., rosnąc w pierwszym kwartale o 3,5 proc. Ten wynik bardzo dobrze rokuje na kolejną część [...]