Menu
 • Menu

  Jaki związek ma weksel in blanco z faktoringiem?

  weksel in blancoWeksel in blanco jest jedną z form zabezpieczenia umowy z kontrahentami, najprostszą i nie generującą dodatkowych kosztów. Stosują go m.in. firmy faktoringowe.

  Czym jest weksel in blanco?

  Weksel to nic innego jak papier wartościowy o ściśle przez prawo określonych cechach, wyrażający bezwarunkowe zobowiązanie jego wystawcy do zapłaty długu. Weksel określa strony umowy, termin oraz datę i miejsce. Weksel in blanco jest natomiast wekslem niezupełnym, który nie określa wszystkich wymienionych danych – są one uzupełniane później.

  W jakich sytuacjach stosować weksel in blanco?

  Nawiązywanie relacji biznesowych z nowym, niesprawdzonym jeszcze kontrahentem, wiąże się z ryzykiem, głównie opóźnień w zapłacie. Warto zatem zawczasu pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu należności. Jednym ze sposobów jest weksel in blanco. Co ważne, weksel jest jednak wart tyle, ile majątek jego wystawcy. Odzyskanie należności po upływie terminu zapłaty jest więc możliwe tylko wtedy, gdy kontrahent posiada majątek, z którego zostanie przeprowadzona egzekucja.

  Weksel in blanco w praktyce

  Weksle in blanco jest wystawiany jako zabezpieczenie zobowiązań z tytułu realizacji umowy. Zazwyczaj przedsiębiorca zamieszcza w umowie zapis o zabezpieczeniu wszelkich roszczeń wekslem in blanco. Towarzyszy mu tzw. deklaracja wekslowa opisująca zasady wypełnienia weksla. Jest ona porozumieniem z uprawionym z weksla. Brak deklaracji co prawda nie wpływa na ważność weksla, jednak wystawiając weksel in blanco, wystawca upoważnia posiadacza weksla do uzupełnienia jego treści zgodnie ze swoją wolą. Istnienie deklaracji pomoże bronić się przed nieuczciwym kontrahentem (który przykładowo chciałby zawyżyć wysokość spłacanego długu). Należy pamiętać, że weksel jest papierem wartościowym, zatem należy posiadać go w oryginale.

  Zalety zastosowania weksla

  Weksle in blanco jest pomocnym narzędziem zabezpieczenia wierzytelności. Ich główną zaletą jest przyspieszenie i ograniczenie kosztów egzekucji zabezpieczonej wierzytelności. W momencie, gdy sprawa o spłacenie długu, kierowana jest do sądu, zgłaszający musi opłacić opłatę sądową w wysokości 5% dochodzonej wierzytelności. W przypadku jednak, gdy podstawą zapłaty jest weksel, opłata ta zmniejsza się do ¼ podstawowej opłaty (czyli 25% z 5% długu). Pozostałą opłatę będzie musiał zapłacić dłużnik. Kolejnym plusem weksla jest fakt, że szybko można wyegzekwować należność w postępowaniu sądowym. Jeśli dłużnik nie zapłaci bowiem po 2 tygodniach od otrzymania nakazu zapłaty, rozpoczyna się proces egzekwowania wyznaczonej kwoty z majątku dłużnika. O wiele łatwiej jest także w uproszczony sposób uzyskać dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności w postaci poręczenia. Poręczycielem zostaje każda osoba, która podpisze się na wekslu w innym miejscu niż wystawca. Nie ma obowiązku przygotowywania oddzielnej umowy, która ustanawiałaby poręczyciela.

  Weksel a faktoring

  Z weksla in blanco często korzystają instytucje finansowe, w tym również faktorzy. W ten sposób zabezpieczają się przed ryzykiem opóźnień w zapłacie przez faktoranta. W razie konieczności firma faktoringowa wpisuje na wekslu wielkość długu oraz termin jego spłaty. Jeśli dłużnik odmówi jego spłaty, sprawa kierowana jest do sądu. Warto pamiętać, że warunki umowy pomiędzy faktorem a faktorantem zależą od wielu czynników, m.in. wielkości transakcji, potencjału faktoranta, zakresu świadczeń oferowanych przez faktora. Poza tym umowa faktoringowa określa także rodzaje prawnych zabezpieczeń roszczeń faktora wobec faktoranta (jednym z nich może być właśnie weksel in blanco), wysokość prowizji oraz warunki wypowiedzenia umowy przez każdą z jej stron. Przykładem polecanej przez wiele osób firmy faktoringowej jest Bibby Financial Services, która oferuje różne rodzaje faktoringu m.in. z regresem, bez regresu czy dla firm z sektora MSP.

  Jedna odpowiedź do “Jaki związek ma weksel in blanco z faktoringiem?”

  1. Mr.Greg pisze:

   Z tymi zabezpieczeniami w faktoringu to różnie bywa, czasami faktor w niektórych sytuacjach wymaga nawet twardych zapieczeń rzeczowych. Ale przeważnie faktura jako zabezpieczenie wystarczy.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *