Menu
 • Menu

  Jak powstają lekkie hale wysokiego składowania

  hale wysokiego składowaniaW dobie coraz mniejszej dostępności gruntów oraz wzrastających cen materiałów budowlanych inwestorzy chętnie decydują się na lokowanie kapitału w hale wysokiego składowania. Jak powstają tego typu obiekty?

  Obecnie jednymi z najistotniejszych kwestii, które brane są pod uwagę na etapie planowania inwestycji jest ekonomiczne zużycie materiałów budowlanych oraz optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej. Nic dziwnego, że nowoczesne hale magazynowe to hale wysokiego składowania.

  Wymiary hali wysokiego składowania

  Inwestor dysponujący działką budowlaną, na której zamierza wznieść inwestycję, musi sprecyzować wymogi dotyczące gabarytów hali wysokiego składowania. Kluczowe w projektowaniu lekkiej hali magazynowej jest określenie jej podstawowych wymiarów: szerokości, długości oraz wysokości. Na ich podstawie możliwe jest dalsze szacowanie i planowanie kubatury obiektu oraz możliwych do zastosowania technologii składowania.

  Składowanie towarów w hali magazynowej

  Znając gabaryty hali, należy doprecyzować sposób składowania w obiekcie, tj. czy w obiekcie towary składowane będą na regałach, paletach, czy np. w Big Bag-ach. Rodzaj wybranej technologii składowania determinowany jest przez specyfikę składowanych produktów.

  Co do zasady, składowanie na paletach rekomendowane jest w przypadku niewielkiej różnorodności asortymentowej, bądź przy składowaniu znacznej ilości produktów jednorodnych. Umieszczanie towarów na regałach warto zastosować dla produktów wymagających selektywności oraz regularnej rotacji. Big Bagi natomiast zapewniają odpowiednie warunki np. do efektywnego składowania materiałów sypkich.

  Konstrukcja hali przy składowaniu regałowym

  Składowanie towarów na regałach wymaga odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, które muszą być uwzględnione już na etapie projektowania magazynu wysokiego składowania.

  Konstrukcję nowoczesnej hali magazynowej dopasowuje się do rodzaju regałów. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej dostępności ciągów komunikacyjnych. W oferowanych przez firmę Ocmer halach wysokiego składowania słupy chowane są między regałami, co nadaje hali lekkości, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej stabilności.

  Do modułów regałów dobieramy rodzaj konstrukcji (jedno-, czy wielonawowa) oraz jej wysokość – zależną od oczekiwanej wysokości składowania.

  Projekt hali magazynowej

  Podczas projektowania hali wysokiego składowania trzeba uwzględnić nacisk na stopę regału, zależny od tego, czy mamy do czynienia z przechowywaniem materiałów ciężkich czy lekkich. Jest to o tyle istotne, że od tego zależy projekt posadzki.

  Projekt nowoczesnej hali magazynowej wymaga uwzględnienia odpowiednich pól odkładczych w miejscu dostawy i odbioru towaru. Obszary te muszą być wolne od podpór wewnętrznych i należycie zabezpieczone.

  Prawidłowe oświetlenie hali magazynowej

  Konieczne jest również prawidłowe dobranie rodzaju i natężenia oświetlenia wewnętrznego, uzależnionego od lokalizacji ścieżek komunikacyjnych.  Trzeba w tym miejscu uwzględnić także ewentualne doświetlenie światłem dziennym. Zastosowane oświetlenie powinno umożliwiać bezproblemowe odczytywanie etykiet i efektywną pracę w obrębie magazynu.

  Nowoczesne budownictwo przemysłowe wymaga złożonego i wieloetapowego planowania przy realizacji inwestycji. Prawidłowe skoordynowanie poszczególnych etapów budowy nowoczesnej i hali wysokiego składowania zapewnia maksymalną efektywność i ergonomię jej eksploatacji, co przekłada się na zwiększenie wydajności całego procesu magazynowania.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *