Menu
 • Menu

  Instytut Fizyki PAN na rzecz przemysłu

  Instytut Fizyki PANInstytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk jest jednym z największych wiodących ośrodków badań w dziedzinie fizyki w Polsce. Jego misją jest prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki magnetyzmu, fizyki atomowej i cząsteczkowej oraz fizyki biologicznej. Potwierdzeniem ich wysokiego poziomu naukowego było m.in. przyznanie jednemu z pracowników Instytutu, prof. Tomaszowi Dietlowi, prestiżowego grantu ERC, a następnie przyznanie Instytutowi realizacji projektu EAGLE w ramach konkursu REGPOT.

  Koordynacja projektów

  Instytut Fizyki PAN był również koordynatorem dwóch projektów przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekty te były realizowane przez zespoły interdyscyplinarne złożone z pracowników naukowych i doktorantów pochodzących z czołowych polskich uczelni i ośrodków badawczych. W tym okresie część zespołów naukowych została ukierunkowana w stronę prac badawczo-rozwojowych i prowdrożeniowych. Tendencja ta była kontynuowana w ramach realizacji projektu EAGLE. Po jego zakończeniu w IF PAN zostało utworzone Centrum Transferu Technologii, które aktywnie wspiera pracowników w promocji ich osiągnięć i pomaga im znaleźć potencjalnych partnerów do współpracy.

  W tym samym okresie powołano spółkę celową NanoTechIP sp. z o.o., która już stworzyła pierwszą nową spółkę typu spin off – PureMat Technologies sp. z o.o., oraz przygotowano ofertę Instytutu Fizyki dedykowaną firmom przemysłowym – ctt.ifpan.edu.pl.

  Badania doświadczalne i teoretyczne

  W Instytucie Fizyki PAN prowadzone są badania doświadczalne i teoretyczne o charakterze poznawczym i aplikacyjnym. Działania B+R IF PAN są w sposób nieodłączny powiązane z działaniami CTT oraz spółki celowej IF PAN. Synergia ta pozwala na uzyskanie dobrych efektów współpracy nauki z gospodarką. Usługi oferowane przedsiębiorcom przez IF PAN zawsze obejmują wsparcie w przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, których wynik może zostać wdrożony w danym przedsiębiorstwie, oraz profesjonalne usługi specjalistów z dziedziny prawa, ekonomii czy marketingu.

  Szkolenia, warsztaty i konferencje

  Posiadając odpowiednie zaplecze merytoryczne, Instytut Fizyki PAN oferuje także szkolenia oraz warsztaty i organizuje konferencje, zarówno specjalistyczne, dotyczące prezentacji i upowszechnienia wyników B+R, jak i związane z możliwością współpracy z IF PAN, uzyskaniem pomocy w transferze technologii, zarządzania prawami własności intelektualnej, wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych na rynek. W ostatnich latach IF PAN organizował warsztaty z cyklu „Nauka dla przemysłu”, których głównym celem była wymiana doświadczeń związanych z praktycznym funkcjonowaniem różnych modeli transferu wiedzy z nauki do biznesu, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

  Działania promocyjne

  Podjęto również szereg działań promujących osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Fizyki, m.in. poprzez udział w różnego rodzaju targach innowacji i wydarzeniach branżowych. Ten rodzaj działalności spotkał się z ogromnym entuzjazmem środowiska twórców innowacji. W 2018 roku Instytut Fizyki PAN w czasie targów INTARG 2018 otrzymał od Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra nauki i szkolnictwa wyższego, prestiżowe wyróżnienie za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej w latach 2016–2017.

  prof. Marek Godlewski, IF PAN

  prof. Marek Godlewski kierownik zespołu technologii nanostruktur tlenkowych,
  Instytut Fizyki Polskiej
  Akademii Nauk

  Następstwem podejmowanych działań jest udział pracowników Instytutu oraz spółki celowej w projektach typu Dialog i ININ+, których celem jest uaktywnienie działań prowdrożeniowych. Kolejną konsekwencją systematycznej, wieloletniej pracy w tym obszarze jest uczestnictwo pracowników Instytutu w projekcie PIOR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) oraz udział w 4 projektach z konkursu TechMatStrateg, realizowanych we współpracy z firmami przemysłowymi.

  Pracownicy Instytutu realizują szereg fascynujących interdyscyplinarnych prac badawczych, współpracując z innymi wiodącymi ośrodkami naukowymi, np. SGGW w Warszawie (działania na pograniczu biologii, medycyny i fizyki).

  Mając duże doświadczenie w realizacji prac badawczych i badawczo-rozwojowych, Instytut Fizyki PAN zaprasza potencjalnych partnerów przemysłowych do współpracy.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *