Menu
 • Menu

  Grzywna za paragon fiskalny i cofnięcie licencji za jazdę na oleju opałowym

  Grzywna za paragonJeśli kasjer nie naliczy nawet drobnej sprzedaży na kasie fiskalnej, lub nie wyda klientowi paragonu, popełni wykroczenie. Grzywna za paragon to kolejny pomysł Ministerstwa Finansów na uszczelnienie systemu podatkowego. Natomiast firma transportowa, która użyje oleju opałowego do napędzania pojazdów, utraci licencję na przewozy.

  Jak pisze Polska Agencja Prasowa, do konsultacji i uzgodnień trafił projekt nowelizacji ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym, oraz Kodeksu Wykroczeń.

  W uzasadnieniu projektu napisano, że ma on na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie handlu towarami objętymi podatkiem akcyzowym. Proponowane przez resort finansów rozwiązania mają ograniczyć nieewidencjonowany obrót wyrobami podlegającymi akcyzie. Według twórców nowelizacji zwiększy to konkurencyjność i stabilność polskiej gospodarki.

  Grzywna za paragon fiskalny i zaostrzenie kar za użycie oleju opałowego mają zwiększyć dochody budżetu państwa poprzez eliminację nieprawidłowości i nadużyć w obrocie towarami podlegającymi opłatom akcyzowym.

  Jeśli wartość sprzedaży nie przekroczy połowy najniższego wynagrodzenia – pisze PAP – niezarejestrowanie jej na kasie fiskalnej, lub niewydanie klientowi paragonu fiskalnego, będzie traktowane jako wykroczenie zagrożone karą grzywny. Dotyczy to zarówno towarów, jak i usług. Wykroczenie będzie również stanowiła sprzedaż niewielkiej wartości alkoholu, wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego z naruszeniem przepisów o akcyzie.

  Grzywna za paragon i cofnięcia pozwoleń

  Jeśli zostanie ujawnione, że przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na sprzedaż alkoholu, nie ma kasy fiskalnej, nie wydaje paragonu, lub organizuje nielegalne gry hazardowe, wówczas nie tylko grozić mu będzie grzywna za paragon, ale również odebranie pozwolenia.

  W ramach proponowanych zmian przepisów resort finansów chce również nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Ma do niego zostać dodana nowa okoliczność, w jakiej pojazd będzie podlegał dodatkowemu badaniu technicznemu. Jeśli poprawki wejdą w życie, obowiązkowi takiemu podlegał będzie pojazd, w którym stwierdzono używania oleju opałowego do napędu.

  Autorzy projektu tłumaczą, że obowiązek taki jest uzasadniony, ponieważ użycie oleju opałowego do napędzania pojazdu może negatywnie wpłynąć na jego stan techniczny i zwiększyć jego szkodliwość dla środowiska naturalnego.

  W uzasadnieniu zmian stwierdzono też, że obowiązujące prawo nie zmusza kierowców do refleksji nad wpływem ich działań na środowisko naturalne. Dotychczas przepisy nie nakładały obowiązku przeprowadzania badania technicznego pojazdu po każdorazowym stwierdzeniu faktu użycia oleju opałowego do jego napędzania. W świetle nowych przepisów użycie oleju opałowego będzie również podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji przewoźnika.

  Grzywna za paragon fiskalny i zaostrzenie przepisów dotyczących paliw mają – według MF – zmniejszyć szarą strefę i ułatwić współdziałanie organów odpowiedzialnych za jej zwalczanie. Mają one też zmniejszyć liczbę oszustw podatkowych.

  Źródło – PAP

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *