Menu
 • Menu

  Główne sposoby finansowania inwestycji przez polskie firmy

  sposoby finansowania inwestycjiPolską gospodarkę tworzą przede wszystkim małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, które napędzają wzrost gospodarczy oraz tworzą miejsca pracy. Wiele z nich jednak upada już w pierwszym roku działalności z powodu ograniczeń kapitałowych.Po

  Aby firmy mogły się swobodnie rozwijać i inwestować, powiększać muszą swój kapitał. Coraz częściej, obok wkładu własnego, korzystają z zewnętrznych sposobów finansowania.

  Kapitał własny

  Podstawowym źródłem finansowania inwestycji firm jest kapitał własny. Składają się na niego przede wszystkim zyski z prowadzenia działalności, ze sprzedaży majątku czy emisji akcji, dopłaty wspólników oraz odpisy amortyzacyjne. Swój wkład wnoszą także nowi wspólnicy. Ponieważ finansowanie tego typu ma charakter długotrwały, nie wiąże się z ryzykiem niewypłacalności. Zasoby są jednak ograniczone.

  Finansowanie zewnętrzne

  Kiedy wspólnicy wnoszą określony kapitał, konieczne staje się oddawanie im proporcjonalnej części zysków oraz wpływu na podejmowanie ważnych dla firmy decyzji. Jeśli natomiast przedsiębiorca decyduje się na zdobycie funduszy z zewnątrz, nie sprzedaje praw własnościowych i nie ogranicza własnej decyzyjności.

  Najczęstszym sposobem pozyskiwania obcego kapitału jest zaciąganie kredytów lub pożyczek. Ponieważ banki wymagają znacznych zasobów majątkowych, które służyć mają jako zabezpieczenie kredytu, małe i średnie firmy coraz chętniej korzystają z usług instytucji pozabankowych. Zestawienie najkorzystniejszych ofert znaleźć można na http://www.chwileczka.pl/szybki-kredyt-dla-firm/.

  Przedsiębiorcy często także decydują się na leasing – możliwość korzystania z dóbr inwestycyjnych, ale bez konieczności nabywania ich na własność. Umowę leasingową zawiera się na określony czas, a po jej zakończeniu leasingobiorca ma prawo zakupić użytkowany przedmiot po cenie niższej niż rynkowa.

  Wśród tak zwanych komercyjnych sposobów finansowana inwestycji przez kapitał obcy, obok kredytowania i leasingu, rozwija się również faktoring. Firmy zajmujące się faktoringiem (faktorzy) wykupują od dostawców (faktorantów) wierzytelności należne im od klientów. Po dostarczeniu kopii faktur i potwierdzeń odbioru towaru faktoranci otrzymują zaliczkę (około 90% kwoty brutto z faktury), a po zapłacie klienta na konto faktora – pozostałą kwotę. Pozwala to zachować płynność finansową i konkurencyjność na rynku.

  Małe i średnie przedsiębiorstwa bywają także wspierane przez instytucje państwowe. Niezmiennym od lat zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza dotacje z funduszy unijnych. W Polsce działają ponadto fundusze pożyczkowe, udzielające pożyczek na pokrycie kosztów związanych z działalnością i inwestycjami firmy, a także fundusze poręczeń kredytowych.

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *