Menu
 • Menu

  Fundusz Ekspansji Zagranicznej przeznaczy 1 mld zł na wsparcie dla firm

  Fundusz Ekspansji ZagranicznejJak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ), prawie połowa dużych polskich firm planuje bezpośrednie inwestycje zagraniczne w ciągu najbliższych 2 lat. Istniejący od 2 lat Fundusz Ekspansji Zagranicznej jest zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju. Jego cel stanowi pomoc firmom w rozpoczęciu lub rozszerzeniu działalności za granicą. Pomoc realizowane jest poprzez wniesienie do projektu swojego kapitału w formie udziałów i proporcjonalne ponoszenie części ryzyka.

  Najchętniej zagraniczne inwestycje polskich spółek lokowane są w Europie Zachodniej i Środkowej, a ich planowana wartość najczęściej mieści się w przedziale od 40 do 400 milionów zł. Chociaż wiele firm chce inwestować za granicą, często na ich drodze stoi brak kapitału. Czasem problem ten zmusza do rezygnacji z planowanej inwestycji poza Polską. Wiele spółek pozyskuje środki na taki projekt poprzez inwestycje zagranicznych podmiotów z możliwością odkupienie udziałów.

  Fundusz Ekspansji Zagranicznej udziela pomocy w podobnej formie, a jednocześnie nie ustanawia zabezpieczeń na polskich aktywach spółki. Oznacza to, że inwestycja FEZ nie wlicza się do długu. W odróżnieniu od funduszy kapitałowych FEZ nie wchodzi do struktury właścicielskich spółki. Zawsze jest on inwestorem mniejszościowym i nie ingeruje w zarządzanie. Do 10 lat fundusz dzieli ryzyko związane z inwestycją. Po tym okresie spółka odkupuje od niego udziały na zasadach rynkowych.

  Fundusz Ekspansji Zagranicznej udziela wsparcia bez ryzyka regresu

  PFR TFI podaje, że poprzez Fundusz Ekspansji Zagranicznej może rozdysponować co najmniej 1 miliard zł na wsparcie inwestycji polskich spółek za granicą. Deklaruje też, że – jeśli otrzyma odpowiednio atrakcyjne projekty – może zwiększyć tę kwotę do 1,5 miliarda zł. Uprawnionymi do korzystania z pomocy są podmioty, które płacą podatki na terenie Polski i planują inwestycję na terenie innego państwa.

  Jak powiedziała prezes PFR TFI Ewa Małyszko, FEZ może wnieść swoje udziały do nowoutworzonej za granicą spółki zależnej od polskiego podmiotu. Może również przejąć udziały w spółce już istniejącej, by rozszerzyć jej działalność, lub wesprzeć przejęcie istniejącej firmy zagranicznej przez polskiego inwestora.

  Jak wynika z badań przeprowadzonych przez EFZ, 47% dużych polskich przedsiębiorstw planuje w ciągu najbliższych 2 latach inwestycje za granicą. Jedna trzecia z niech będzie inwestować pierwszy raz poza naszym krajem. Jak natomiast podkreśla Małyszko, firmy, które nie planują takich inwestycji powinny być zachęcane, by zmieniły zdanie. Stanowią one bowiem ogromny niewykorzystany potencjał, który można użyć do zwiększenia polskiego PKB.

  Częściowo na rezygnację z zagranicznych inwestycji wpływa decyzja o koncentrowaniu się wyłącznie na rynku krajowym, ale niekiedy wynika ona też z braku menagerów lub doświadczenia. Innym powodem jest brak możliwości uzyskania finansowania wyłącznie na projekt zagraniczny.

  Odpowiedzią na trudność związane z pozyskaniem kapitału jest Fundusz Ekspansji Zagranicznej wzorowany na podobnych instytucjach istniejących już w innych krajach Unii Europejskiej. Zgłoszone do PFR TFI inwestycje są rozpatrywane indywidualnie. Jeden projekt może uzyskać dofinansowanie wartości od 1 miliona do kilkunastu milionów euro.

  Główne cele ekspansji zagranicznej deklarowane przez polskie firmy

  Najczęściej deklarowanym celem ekspansji zagranicznej jest wzrost sprzedaży na zagranicznych rynkach zbytu. Opcję taką wskazuje aż 98% badanych firm. Natomiast 57% deklaruje, że celem ekspansji jest przejęcie firmy konkurencyjnej. Niewielu inwestorów poszukuje za granicą niższych kosztów produkcji.

  Można więc powiedzieć, że inwestycje poza granicami nie wpłyną negatywnie na polski rynek pracy. Fundusz Ekspansji Zagranicznej spodziewa się raczej, że rozwój zagranicznych oddziałów firm zwiększy również zapotrzebowanie na pracowników w Polsce. Chodzi głównie o nowe stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji a przez to dobrze opłacane.

  Najwięcej polskich przedsiębiorców planuje ekspansję w Europie Zachodniej. Grupa ta stanowi 53% wszystkich firm, które chcą rozwijać działalność poza granicami naszego kraju. W Europie Środkowej i Północno-Wschodniej chce inwestować 34% firm.

  W opinii 55,1% przedsiębiorców ankietowanych na potrzeby FEZ typowe zagraniczne projekty kosztują od 40 do 400 milionów zł. Około 30% firm wybierała wartości mieszczące się w przedziale 10 – 40 milionów zł. Tylko jedna z badanych spółek chciała przeznaczyć na ten cel ponad 400 milionów zł.

  Według zarządzającego FEZ Zbigniewa Głuchowskiego wyniki badania wskazują, że skierowanie przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej oferty do średnich firm stanowiło trafne posuniecie.

  Zdecydowana większość inwestorów planuje przejęcie zagranicznej spółki

  Spośród przedsiębiorstw, które planują ekspansję zagraniczną, 83,% zamierza przejąć zagraniczną spółkę, a 16,3% chce rozwinąć posiadaną już poza Polską firmę. Żaden z badanych podmiotów nie planuje natomiast stworzenia od podstaw nowej spółki za granicą.

  Można więc obserwować trend do przejmowania przez polskie firmy istniejących już spółek z innych krajów. Rozwiązanie to ma wiele zalet. Wraz z firmą przejmowana jest marka, udział w rynku i doświadczona kadra menadżerska. Chociaż zakup taki może wiązać się z wyższymi kosztami, decydując się, by go dokonać, można liczyć na znacznie szybszą ekspansję na zagranicznym rynku.

  Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, gdzie można znaleźć kapitał służący ekspansji na zagraniczne rynki w formule project finance? Fundusz Ekspansji Zagranicznej umożliwia pozyskanie środków na inwestycję poza Polską bez obciążania bieżących przepływów gotówkowych tworzonego projektu. Oprócz wniesienia kapitału FEZ może zaproponować przedsiębiorcy finansowanie dłuższe – BGK oraz ubezpieczenia eksporterów – KUKE.

  Inną zaletą korzystanie z pomocy oferowanej przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej jest zaangażowanie w przedsięwzięcie państwowego podmiotu. Jak twierdzi Ewa Małyszko, partner taki stanowi uwiarygodnienie dla planowanego przedsięwzięcia zagranicznego.

  Źródło – Centrum Prasowe PAP

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *