Menu
 • Menu

  Energia geotermalna – finansowanie przez NFOŚiGW

  Energia geotermalnaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienił hierarchię ważności odnawialnych źródeł energii. Energia geotermalna będzie wspierana z dotacji krajowych i unijnych. Jak podaje fundusz, pierwsze projekty już czekają na podpisanie umów. W ramach nowej polityki położono szczególny nacisk na dywersyfikację gospodarki energią. Większy nacisk zostanie też położony na stabilne odnawialne źródła. Przewiduje się również decentralizację gospodarowania energią.

  W miejscach, gdzie jest to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, maja powstawać małe systemy energii cieplnej oparte między innymi na wykorzystaniu podziemnych zasobów gorącej wody i skał, oraz biomasy. Już wyłoniono pierwsze zwycięskie wnioski w konkursach na dotacje krajowe i unijne. Inne wnioski są jeszcze rozpatrywane.

  Pierwszy z realizowanych przez NFOŚiGW programów dotyczy poznania budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami kopalń i wód podziemnych. Na jego realizację przeznaczono 200 mln zł. Ma on przyczynić się do rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych. Dotyczy to zarówno wód, jak i suchych skał. Nabór wniosków do programu zakończył się w listopadzie 2016 roku.

  Spośród 30 złożonych wniosków 17 otrzymało pozytywną ocenę. Dotacje trafią zarówno do przedsiębiorców, jak i gmin. 3 wnioski otrzymały już akceptację Głównego Geologa Kraju. Pozostałe są rozpatrywane przez biuro GGK.

  Energia geotermalna – wnioski na poszukiwania czekające na podpisanie umowy

  Wnioski, które w tej chwili już czekają na podpisanie umowy zostały złożone przez: gminę Lądek Zdrój – dotacja wysokości 18,8 mln zł na poszukiwanie wód termalnych przy pomocy odwiertu, gminę Sochaczew – dotacja wysokości 13,5 mln zł na projekt dotyczący możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych na teranie miasta, oraz gminę Sieradz – 10,6 mln zł na poszukiwanie wód termalnych na terenie Sieradza.

  W dwóch innych przypadkach GGK wydał warunkową ocenę pozytywną. Dotyczy ona wniosków złożonych przez: gminę Koło – 16,3 mln zł na poszukiwanie wód termalnych przy pomocy odwiertu w miejscowości Chojny, oraz gminę Szaflary – 43,4 mln zł na wiercenia, których celem ma również być poszukiwanie wód termalnych na terenie gminy.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyłonił też zwycięzców konkursu nr POIiŚ/1.1.1/1/2016. Środki przyznano dla działania unijnego 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  W tym przypadku do rozdysponowania przeznaczono 210 mln zł. Spośród 14 złożonych przez przedsiębiorców wniosków 9 otrzymało pozytywną ocenę. Ministerstwo Środowiska pełniące funkcję instytucji pośredniczącej również dokonało akceptacji wniosków.

  Projekty otrzymały dofinansowania między 800 tysięcy a 21 milionów złotych. Dotyczyły one poszukiwań wód geotermalnych oraz wykorzystania biomasy w produkcji energii i ciepłownictwie, a także elektrowni, w których powstaje energia geotermalna.

  Źródło – Centrum Prasowe PAP

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *