Menu
 • Menu

  Emerytury dla matek – projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych

  Emerytury dla matekProjekt ustawy wprowadzającej emerytury dla matek został zaprezentowany podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy – pisze Business Insider. Mówiła o nim minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Świadczenie przyznawane będzie na wniosek, a decyzję w sprawie jego przyznania podejmie w zależności od formy ubezpieczenia emerytalnego ZUS albo KRUS.

  W chwili obecnej projekt ustawy o emeryturach dla matek trafił do konsultacji społecznych, a – jak pisze Business Insider – z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego.

  Gdyby ustawa weszła w życie w niezmienionej formie, matki otrzymałyby minimalną emeryturę. W tym roku kwota ta wynosi 1029,8 zł. Według planów rządu emerytury dla matek przyznawane będą kobietom, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały przynajmniej 4 dzieci oraz ojcom, którzy wychowali przynajmniej 4 dzieci. Ojcowie jednak otrzymają świadczenie tylko w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci.

  Projekt przyznaje dużą swobodę podejmowania decyzji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nie przewiduje on bowiem szczegółowo sytuacji, w których świadczenie będzie mogło zostać przyznane. O wypłacie zadecyduje decyzja administracyjna ubezpieczyciela.

  Celem, dla którego wprowadza się emerytury dla matek, jest zapewnienie środków utrzymania osobom rezygnującym z pracy lub innych dochodów z powodu wychowywania dzieci.

  Jakie dokumenty trzeba będzie złożyć w celu otrzymania emerytury dla matek?

  Otrzymanie emerytury dla matek wymagać będzie – pisze Business Insider – złożenia odpowiedniego wniosku. Podane w nim zostaną dane osobowe wnioskodawcy z numerem PESEL, adresem i numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ustawa wymaga, by do wniosku dołączyć: akty urodzenia dzieci, oświadczenie o sytuacji rodzinnej, materialnej i majątkowej oraz inne dokumenty, jeśli mogą one wpłynąć na decyzję o przyznaniu świadczenia.

  Wniosek będzie można składać po osiągnięciu wieku emerytalnego – w przypadku kobiet po ukończeniu 60 a w przypadku mężczyzn 65 roku życia. Ustawa ma wejść w życie w styczniu 2019 roku. Świadczenie będzie waloryzowane na zasadach określonych przez ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Ustawa już krytykowana przez niektóre środowiska

  Jak pisze Business Insider, projekt ustawy już budzi kontrowersje. Krytycy argumentują, że zmiany w przepisach zmniejszą aktywność zawodową kobiet, podobnie jak program 500+, który – zdaniem jego przeciwników – spowodował dezaktywację nawet 300 tysięcy kobiet.

  Na zarzuty odpowiedziała cytowana przez Business Insider minister Rafalska. Stwierdziła ona: Jeżeli sięgniemy do danych, to możemy powiedzieć, że nastąpił pewien wzrost bierności zawodowej, ale powiedzmy sobie, że bierność zawodowa rośnie od 2014 r. W tej bierności zawodowej mamy kobiety bezdzietne, z jednym dzieckiem, mamy kobiety, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi. Mówmy zatem, gdzie mamy wpływ samego czynnika 500 plus.

  Według Rafalskiej nowa ustawa wesprze finansowo przede wszystkim kobiety, które wychowywały dzieci w początkowym okresie transformacji. Wtedy występowało zjawisko wysokiego bezrobocia, a łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci było mocno utrudnione.

  Emerytury dla matek nie będą miały istotnego wpływu na aktywność zawodową kobiet, ponieważ obejmą bardzo nieliczną grupę. Ministerstwo szacuje, że z programu skorzysta tylko około 85 tysięcy osób. Mogą one za to polepszyć katastrofalną w tej chwili sytuację demograficzną Polski.

  Autor: Wojciech Ostrowski
  Źródło – Business Insider

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *