Menu
 • Menu

  Ekorozwój to przyszłość

  Filtr JET 9 5 - Nestro - ekoinnowacje

  Ekorozwój ma realne szanse trwałej realizacji tylko wówczas, jeśli firmy zdołają oderwać się od wąskiego myślenia dotyczącego jedynie środowiska przyrodniczego. Istota problemu sprowadza się do odpowiedzi na pytania: kto, jak i dlaczego oddziałuje na środowisko – mówi Tomasz Balcerzak, dyrektor sprzedaży na Europę Wschodnią i Centralną Nestro.

  Na targach DREMA firma Nestro prezentowała energooszczędne filtry i wentylatory podciśnieniowe o wysokich sprawnościach. Urządzenia te zostały już docenione i zdobyły uznanie wśród branż stolarskiej i meblarskiej. Jak się buduje kompetencje, aby tworzyć tak zaawansowane rozwiązania? Czy wieloletnie doświadczenie ma duże znaczenie?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Wieloletnie doświadczenie ma niebagatelne znaczenie, ale równie istotne jest ciągłe doskonalenie. To dzięki obserwacjom dotychczasowych rozwiązań doszliśmy do wniosku, że ze względu na montaż po czystej stronie wentylatory podciśnieniowe będzie cechowało mniejsze zużycie łopatek i tym samym sprawności tych wentylatorów będą zasadniczo wyższe – jak się później okazało, osiągają ok. 86 proc. Oczywiście produkujemy i posiadamy także wentylatory nadciśnieniowe, jednak kładziemy nacisk na te nowoczesne systemy podciśnieniowe. One oferują po prostu lepsze wydajności i generują oszczędności, a to jest pytanie, które zawsze się pojawia: czy poprzez zainstalowanie tego systemu użytkownik jest w stanie generować oszczędności?

  Jeśli stolarnia posiada stare systemy, które chce zmienić na nowe, to w bardzo prosty sposób można pokazać te oszczędności. W przypadku eksploatacji wentylatora transportowego rzędu 47 kW poprzez zainstalowanie jego odpowiednika podciśnieniowego ilość kW spadnie nawet o jedną trzecią, co w ciągu roku, zwłaszcza jeśli zakład pracuje na dwie zmiany, daje naprawdę konkretne oszczędności. Oczywiście firma musi na ten cel sporo wydać, ale to opłacalna inwestycja. Istotne jest, czy można w jakikolwiek racjonalny sposób uzasadnić inwestycję i policzyć zwrot. Zwrot z pewnością będzie, ponieważ zaoszczędzi się na wydatkach związanych z innymi aspektami, takimi jak energia elektryczna czy cieplna, jak również na kosztach serwisu i wymiany wirników wentylatorów.

  Na państwa stoisku na targach DREMA jako motto zostało napisane: „Czyste rozwiązania”. Czy to jest misja firmy?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Naszą misją jest dostarczanie czystych rozwiązań poprzez odpylanie przemysłowe w rożnych branżach przemysłu. W  przypadku każdej inwestycji realizowanej w zakładach produkcyjnych staramy się oferować doskonale zorganizowane, optymalnie dopasowane i wydajne komponenty, umożliwiające racjonalizację procesów pracy. Istotne jest dla nas zapewnienie konkretnego know-how, całościowego zaplecza technicznego oraz pełnego zaangażowania w każdy projekt. Dlatego nasza dewiza w działaniu to: rozwiązania elastycznie i przyszłościowe, optymalne dla klientów, bezpieczne dla ich pracowników.

  Czy zakłady meblowe i stolarskie są otwarte na tego typu wyzwania?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: To zależy od rodzaju i wielkości zakładu. Obserwujemy, że małe firmy trzeba uświadamiać poprzez różne działania. Dlatego inżynierowie sprzedaży starają się pokazywać przedsiębiorcom zasadność użytkowania różnych systemów odpylania – jaką pełnią rolę, jak ważne są dla funkcjonowania zakładu jako kompleksowe rozwiązanie w kontekście powrotu powietrza na halę, a także do kotłowni, brykieciarni czy lakierni.

  Od początku działalności w Polsce nasi inżynierowie sprzedaży stawiają na informację i edukację w tym zakresie, ponieważ wiedzą, że z uświadomionym klientem rozmawia się o konkretach. Taki klient wie, czego potrzebuje i oczekuje. Zauważamy coraz więcej szczegółowych pytań od kontrahentów, większe zainteresowanie tematem i coraz większą świadomość potrzeb inwestorów, którzy pytają o sprawność, wydajność, ciśnienie, sposób funkcjonowania i działania. Te pytania wynikają z tego, że nie ma uniwersalnych rozwiązań. To dobrze, bo zainteresowani mogą wtedy wybrać produkt najciekawszy technicznie, a nie tylko i wyłącznie najtańszy.

  Czy właściciele firm meblowych zadają pytania dotyczące sposobów na obniżenie kosztów energii niezbędnej dla zasilania wentylatorów?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Tak, pytają o to, jak obniżyć koszty, które generują wentylatory, i jak jeszcze lepiej wykorzystać potencjał swojego zakładu. Klienci interesują się również bezpieczeństwem rozwiązań dla swoich pracowników, tak aby docelowo uzyskać ergonomiczne stanowiska pracy, a tym samym polepszyć procesy produkcyjne. Te i wiele innych, ale w gruncie rzeczy podobnych pytań, zadaje sobie dziś każdy przedsiębiorca, który zastanawia się nad przyszłością swojej firmy.

  Wśród tych przedsiębiorców z pewnością są i tacy, którzy pytają o to, jak z państwa pomocą mogą się przyczynić do ochrony środowiska naturalnego, np. utrzymania czystego powietrza.

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Oczywiście, dlatego nasz program obejmuje instalacje odpylające dla wielu przypadków zastosowania, w rozmaitych modelach. Problematyka czystego powietrza i ekologii na stanowiskach pracy nurtuje również przedsiębiorców lakierujących swoje produkty. Dlatego proponujemy im zastosowanie technologii K17, która pomaga radzić sobie z rozpylonymi w powietrzu substancjami. Skierowane z wysoką dokładnością strumienie powietrza eliminują możliwość wystąpienia turbulencji wpływających negatywnie na jakość i tym samym eliminują również ryzyko nadmiernej aplikacji stosowanej substancji. Nie są więc konieczne kompromisy i przeróbki elementów, które były już pomalowane. Rozwiązanie takie sprawdza się nawet w produkcji frontów kuchennych czy blatów o wysokim połysku, pozwala na obróbkę elementów różnej wielkości, zapewniając stale niezmienną, gwarantowaną jakość.

  Technologia umożliwia nieskrępowaną pracę przy wielu stanowiskach, zapewniając stałą i równomierną filtrację powietrza. W tym przypadku ekoinnowacyjnym rozwiązaniem jest promowana metoda przepływu wyporowego niskoturbulentnego, która dzięki temu, że oczyszczane jest powietrze w całym pomieszczeniu, a nie tylko w jego poszczególnych częściach, gwarantuje doskonałe rezultaty. To rozwiązanie zapewnia elastyczność pracy z obiektami o rozmaitych kształtach geometrycznych, jak również umożliwia stworzenie wielu stanowisk pracy nawet w bardzo małych pomieszczeniach. System stwarza najwyższy komfort i pozytywnie wpływa na wydajność przebiegu pracy dzięki osobnym strumieniom powietrza dla stanowisk natryskowych i osuszających. Dzięki zastosowaniu przepływu wyporowego niskoturbulentnego nie występuje konieczność poprawek, użytkownik ma zapewnione bezpieczeństwo procesów i standaryzowane procedury.

  W jakie inne rozwiązania inwestuje Nestro w 2018 roku?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Poprzez stałą współpracę z producentem systemów wykrywania i gaszenia iskier – T&B Electronic – bardzo mocno wspieramy te rozwiązania i rozwijamy opiekę techniczną oraz serwisową dla naszych klientów. Systemy gaszenia iskier w większości są instalowane w dużych zakładach produkcyjnych. Świadomość ich zabezpieczającego działania nie jest jeszcze taka duża w małych zakładach. O jej zwiększenie walczą dosyć mocno towarzystwa ubezpieczeniowe, które często wymagają ich instalowania w zakładach branży meblowej czy drzewnej, gdzie występuje ryzyko zaiskrzenia. Przed tymi urządzeniami jest przyszłość. Co roku widzimy progres w instalowaniu systemów wykrywania i gaszenia iskier o ok. 15–20 proc. i coraz większą świadomość z nimi związaną. Coraz więcej przedsiębiorców o nie pyta. Klient musi dokonać wyboru między dostawcą i systemem, jaki on oferuje, i zastanowić się, czy zapewnia on odpowiednie zabezpieczenie. Towarzystwa próbują to weryfikować. Mimo że wszystkie systemy nazywają się systemami wykrywania i gaszenia, mogą się od siebie różnić. Przedsiębiorcy często instalują jakiekolwiek, najtańsze systemy, które nie zawsze spełniają wszystkie wymagania techniczne. Wówczas inwestor i ubezpieczyciel zostają z problemem. Nie chodzi o wskazanie przez ubezpieczyciela firmy, aby nie faworyzować żadnego z dostawców, ale o podstawowe warunki techniczne, aby te systemy spełniały niezbędne minimum.

  Jak przekonać przedsiębiorcę, że wydatki związane z ekologią mogą przełożyć się na wzrost konkurencyjności jego firmy i jej lepszą efektywność?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Na pewno trzeba stawiać na działania proekologiczne. W innowacyjnych urządzeniach Nestro, spełniających zasady ekorozwoju, przejawia się to w ulepszeniu filtrów odpylających i zwiększeniu sprawności wentylatorów do 86 proc. W efekcie otrzymuje się wzrost rentowności przedsiębiorstwa inwestującego w odpylanie i co za tym idzie – podniesienie jego wartości. Na tym jednak nie koniec, trzeba jeszcze utrzymać te przedsiębiorstwa na ścieżce szybkiego rozwoju i tworzenia nowych, lepszych, bezpiecznych miejsc pracy poprzez ograniczenie hałasu filtrów odpylających poniżej 76 dB, a to wymaga stosowania technologii opartej na zaawansowanej wiedzy technicznej.

  A jaki argument najbardziej przemawia do polskich producentów?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Chociażby efektywność systemu. Obecnie ci najwięksi zaczynają to zauważać i podkreślać. Oni szukają zawsze oszczędności i widzą, że przy dobrze zaplanowanych i wykonanych instalacjach odpylania na efektywności rzeczywiście można zyskać. Jeżeli instalacje są szczelne oraz wysokosprawne, to takie inwestycje w nowoczesne odpylanie szybko się zwracają, a następnie przyczyniają się do dużych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

  Zaangażowanie społeczne Nestro związane jest z globalną strategią. Jak wygląda realizacja tej strategii w Polsce? W jakie programy społeczne angażuje się firma?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Rzeczywiście działania społeczne podejmowane przez Nestro wynikają z globalnej strategii firmy. Realizujemy ją poprzez wspieranie lokalnych społeczności, w tym lokalnych organizacji pozarządowych. Model społecznej odpowiedzialności biznesu realizowany jest przez Nestro niejako z definicji zakresu działalności, bowiem produkujemy i montujemy systemy odpylania dla przemysłów drzewnego, meblarskiego i papierniczego. Nasze produkty i usługi mają na celu redukcję szkodliwych substancji w powietrzu, co wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i szeroko rozumianą ochronę środowiska. Ten rodzaj działalności pasuje do modelu odpowiedzialności społecznej w obszarze środowiska naturalnego. Określa to również motto Nestro, które brzmi: „Czyste rozwiązania”. Jest to skrótowe określenie, z jednej strony praktyki firmy, tj. ograniczenia oddziaływania zapylenia oraz odpadów poprodukcyjnych na środowisko, a z drugiej strony określenie marki firmy realizującej zasady zrównoważonego rozwoju.

  Model CSR w Nestro jest bezpośrednio powiązany z ekoinnowacjami, czyli z takimi produktami i usługami, które obniżają negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. W związku z tym firma nieustannie wprowadza udoskonalenia produktów czy procesów z uwagi na wskaźniki ekonomiczne. Ponadto ekoinnowacje powiązane są z ciągłym rozwojem technologicznym, wpisują się niejako w postęp technologiczny odnoszący się do nieustannego kreowania innowacji. Wreszcie produkty i usługi firmy mają na celu wzrost efektywności gospodarowania odpadami.

  Na czym konkretne polegają działania firmy Nestro związane z CSR?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Jednym z przykładów może być nasze zaangażowanie w trzeci „Dzień Odkrywców Zawodów” oraz pierwszą „Noc Odkrywców Zawodów”. Ten unikalny w swoim założeniu eksperyment dydaktyczny utworzony został dzięki naszej współpracy z doradcą zawodowym z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie, a polegał na przeprowadzeniu obserwacji pracy na wybranych stanowiskach przez wyselekcjonowaną młodzież klas z gimnazjum oraz liceum. Po przeprowadzeniu wywiadów indywidualnych, które pozwalają poznać zdolności i zainteresowania ucznia, doradca zawodowy przeprowadził również swoistą rozmowę kwalifikacyjną z zakresu wiedzy o firmie Nestro – głównie o profilach jej działalności i wytwarzanych produktach.

  Forma ta została wprowadzona, ponieważ udział w drugiej edycji „Dnia Odkrywców Zawodów” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Swoją przygodę z obserwacją wybranych stanowisk pracy 11 młodych ludzi rozpoczęło od poznania zasad „Dnia Odkrywców Zawodów” oraz szkolenia BHP, które przeprowadziliśmy w formie prezentacji. Następnie młodzież została przydzielona na swoje stanowiska – dwie osoby poznały zawód konstruktora, dwie zawód projektanta-planisty, dwie kolejne – inżyniera i technologa maszyn CNC, a ich koleżanki – zawody księgowej oraz specjalisty ds. księgowości. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się również specyfika pracy na stanowiskach inżyniera elektryka oraz elektryków pracujących przy tworzeniu szaf sterowniczych. Uczeń klasy III poznał też tajniki pracy głównego informatyka firmy.

  Uczniowie poznali załogę oraz spędzali w jej towarzystwie przerwy na posiłki, co sprawiło, że doświadczyli panującej w firmie atmosfery wzajemnej sympatii i życzliwości. Po obserwacji, a nawet częściowym uczestnictwie w pracy na wybranych stanowiskach, np. przy rysowaniu konstrukcji w 3D i rurociągu odpylającego w 2D czy obsłudze programu ERP, młodzież wzięła udział w konkursie z nagrodami, który miał udowodnić, że uczestnicy projektu poznali specyfikę wybranego zawodu. Uczniowie prezentowali sobie swoje stanowiska pracy oraz opowiadali pozostałym, czym zajmuje się osoba zatrudniona w danym miejscu. Dzięki temu mogli wykazać się poznaną wiedzą, a inni mogli ocenić postępy oraz przyrost wiedzy o realnych wymaganiach danego stanowiska. Zwycięzcy zaskoczyli wszystkich swoją wiedzą i pasją, zwłaszcza uczeń, który obserwował pracę operatora maszyny CNC. Nagrody dla najlepszych – karnety na basen „Oleska Laguna” oraz gadżety Nestro – zostały przyjęte z entuzjazmem.

  To już drugie spotkanie w naszej firmie, które po raz kolejny udowodniło, że organizowanie praktycznych lekcji dla uczniów będących na etapie planowania swojej edukacji oraz przyszłości jest bardzo ważnym elementem nauki i zgłębiania wiedzy o zawodach. Miejmy nadzieję, że coraz więcej przedsiębiorców będzie się otwierać na tego rodzaju inicjatywy, ponieważ wszyscy kształtujemy lokalną rzeczywistość.

  Jakie są kluczowe aspekty, na których skupia się Nestro w swoich rozwiązaniach?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Skupiamy się przede wszystkim na energooszczędności, ale również na niskim poziomie hałasu, dlatego wentylatory umieszczane są w specjalnych wyciszonych kabinach. Bardzo nam zależy, żeby hałas, który powstaje, został zredukowany poniżej 76 dB, a w rozwiązaniach dedykowanych nawet poniżej 72 dB. Tak ograniczone poziomy hałasu gwarantują bezpieczną pracę i spokój w otoczeniu, w którym zlokalizowana jest fabryka. Kładziemy na to bardzo duży nacisk, zwłaszcza wtedy, gdy zakłady funkcjonują przy osiedlach mieszkaniowych.

  W jaki sposób planowane są te rozwiązania?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Zanim zaproponujemy dane rozwiązanie, nasi inżynierowie sprzedaży dokonują analizy terenu i pomieszczeń klienta oraz jego potrzeb, ponieważ zauważyliśmy, że optymalny rozkład pomieszczeń, połączony z zaawansowanym procesem logistycznym, może się przyczynić do znacznego zwiększenia efektywności i ograniczenia hałasu. Nazywamy to doskonałą architekturą miejsca pracy, która musi być dobrze nakreślona jeszcze przed sprowadzeniem urządzeń, za pomocą których zostanie ona stworzona. Korzyści są oczywiste: przejrzysty opis miejsc, uporządkowane, czyste strefy, procedury zoptymalizowane pod względem pokonywanych odległości oraz, co nie mniej istotne, usatysfakcjonowani pracownicy.

  Nasi inżynierowie projektów pod okiem Pawła Kaczyńskiego, kierownika projektów, przygotowują kompletne plany wzorcowe. Dobierając technologię, tworząc idealne stanowiska pracy, wykonują projekt sytuacyjny, analizę zużycia energii, przebiegu pracy i analizę zadań.

  Dlaczego Nestro uczestniczy w targach branżowych Drema 2018 w Poznaniu?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Podstawowym argumentem przemawiającym za obecnością na targach Drema jest możliwość zaprezentowania nowatorskich rozwiązań, przebadanych we własnym dziale B+R, porównania swoich rozwiązań z pomysłami konkurencji oraz, co najważniejsze, spotkania się z klientami. Oczywiście, jak zawsze podkreśla Tomasz Balcerzak, dyrektor sprzedaży, staramy się prezentować przede wszystkim ekoinnowacyjne rozwiązania w odpylaniu, ale największe znaczenie mają dla nas rozmowy o planach rozwojowych naszych klientów, ich strategiach – do tego służą targi. Raczej odchodzimy już od pokazywania wszystkich możliwych rozwiązań, uważamy, że one równie dobrze służą u naszych klientów i możemy organizować takie referencyjne wyjazdy z klientami. Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż umieszczanie wszystkiego na stoisku.

  W ostatnich latach firma otrzymała kilka znaczących nagród, m.in. Opolską Markę 2018, a tydzień temu tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play 2018”. Czy są one potwierdzeniem rozwoju firmy, zarówno od strony wyników finansowych, jak i oferowanych produktów?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Każda otrzymana nagroda bardzo nas cieszy, a zarazem jest potwierdzeniem słusznej strategii rozwoju, ale nie jest celem samym w sobie. Nasza strategia rozwoju skupia się na trzech podstawowych pytaniach: w jakich płaszczyznach będziemy działać za 5 lat, co wyróżnia nas pozytywnie i w jakich obszarach jesteśmy lepsi lub bardziej konkurencyjni, wreszcie – co może być długookresową podstawą sukcesu Nestro w obliczu różnych wyzwań i wahań na rynku. Dlatego skupiamy się na nowych branżach, gdzie możemy oferować nasze urządzenia, np. w zakładach papierniczych czy w sortowniach śmieci. W związku z tym inwestujemy w dział konstrukcyjno-projektowy, który jest fundamentem przedsiębiorstwa. Dlatego wspieramy ekorozwojowe rozwiązania w odpylaniu, pozwalające uzyskać ergonomiczne stanowiska pracy w branży drzewnej, polepszające procesy produkcyjne.

  Do oferty wprowadzają państwo również nowe usługi, np. wycinanie laserem, gięcie i spawanie elementów wykonanych ze stali konstrukcyjnej. Czy zapotrzebowanie na rynku jest duże? Czy Nestro znalazła na rynku niszę, którą planuje wykorzystać?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Dodatkowe usługi cięcia laserem stali o grubości do 20 mm, gięcie elementów na krawędziarce CNC, usługi na wykrawarce rewolwerowej wynikają ze strategii, o której już mówiłem, i są odpowiedzią na pytanie, w jakich obszarach będziemy działać za 2 lata i 5 lat. Uważam, że dywersyfikacja proponowanych usług zapewnia stabilny rozwój poprzez zlecenia od firm zewnętrznych, a dodatkowo obniża koszty własne wytworzenia produkowanych wentylatorów, ślimaków transportowych czy elementów instalacji odpylających.

  Jednym z elementów CSR-u jest również współpraca międzysektorowa. W państwa przypadku odbywa się ona poprzez aktywną współpracę m.in. z uczelniami wyższymi. Na czym ona polega i jakie korzyści przynosi?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Pracujemy z Politechniką Opolską, Częstochowską i Gliwicką przy realiza-cji praktyk zawodowych, ale również z Technikum Drzewnym ze Zwierzyńca koło Zamościa, gdzie pomogliśmy bezpłatnie wyposażyć warsztat w system odpylania. Poprzez praktyki firma realizuje inny wymiar swojej filozofii, jaką jest dzielenie się wiedzą. Od początku wszyscy kładliśmy nacisk na edukację i staraliśmy się docierać do młodych osób, stąd współpraca z firmą Homag i Wydziałem Technologii Drewna SGGW w Warszawie, gdzie nieodpłatnie zamontowaliśmy odpylacz NE250. Ale to również udział w inicjatywie „Drema Dzieciom” w 2017 roku i w „Fabryce Mebli na Żywo”, gdzie w ubiegłym roku odpylano szlifierkę Homaga i okleiniarkę SCM.

  Jakie inne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem stoją przed branżą? Jakie są państwa plany w związku z tym?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Zrównoważony rozwój dla branży drzewnej i meblowej to przede wszystkim nowa filozofia rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego, przeciwstawiająca się wąsko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu. Podstawą ekorozwoju jest założenie, że poprawa – a przynajmniej niepogarszanie – stanu środowiska jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących rozwój ekonomiczny. Dążenie do zrównoważonego ekorozwoju oznacza dla firm tej branży zarówno nowe wyzwania, jak i szerokie możliwości. Wiele firm meblowych i stolarskich postanowiło uczynić zrównoważony ekorozwój jeszcze ważniejszym aspektem swojej działalności.

  Zrealizowanie celu, jakim jest ograniczenie oddziaływania zapylenia oraz odpadów poprodukcyjnych, jak również procesów produkcji na środowisko, jest dla wszystkich tych zakładów zadaniem wymagającym i niełatwym. Tutaj z pomocą przychodzi nasza firma Nestro, która wspiera swoim doświadczeniem ekorozwojowe inwestycje. Ekorozwój ma realne szanse trwałej realizacji tylko wówczas, jeśli firmy zdołają oderwać się od wąskiego myślenia dotyczącego jedynie środowiska przyrodniczego. Istota problemu sprowadza się do odpowiedzi na pytania: kto, jak i dlaczego oddziałuje na środowisko.

  Czyli pomagacie tym przedsiębiorstwom znaleźć przyczyny negatywnego oddziaływania na środowisko?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Można to tak ująć. Przyczyny są najważniejsze, jednym ze sposobów ich redukcji jest zastosowanie ekoinnowacyjnych urządzeń ochrony środowiska. Chcę zwrócić uwagę na pozytywny aspekt takich działań ekologicznych, wpływających nie tylko na środowisko, ale i poprawiających wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, ponieważ w dobie coraz większych wymagań stawianych przed przedsiębiorstwami pojawia się problem zmian, jakie muszą dokonać nie tylko w sposobie konkurowania, lecz także kompleksowego funkcjonowania.

  Uważam, że koniecznością będzie ciągłe podejmowanie działań związanych z konkurencją ekologiczną, wpisująca się w proces wdrażania zrównoważonego ekorozwoju, zdefiniowanego przez naukowców jako pojęcie ekologicznej konkurencji. Oznacza to dostosowanie się przedsiębiorstw do warunków rynkowych powiązanych z proekologicznymi zachowaniami, takimi jak energooszczędność, ograniczenie zapylenia i hałasu.

  Jakie działania branży meblowej i drzewnej są szansą na rozwój?

  Tomasz Balcerzak, Nestro: Przede wszystkim nowoczesne linie technologiczne, które pozwalają na lepsze wykorzystanie surowca, zmniejszając przy tym ilość odpadów oraz poszerzając liczbę odmian wyrobów gotowych. Dzięki nowoczesnej technologii obniża się ilość odpadów, co pozytywnie wpływa na koszty przedsiębiorstwa. Szansą na rozwój jest także prowadzenie działalności w sposób niezagrażający odnawialnym źródłom zasobów i z uwzględnieniem dobra lokalnych społeczności. Ponadto warto zwrócić uwagę na działalność największych przedsiębiorstw z sektora drzewnego, które prowadząc liczne proekologiczne działania, wpływają na zmniejszenie kosztów działalności.

  Można wskazać na następujące grupy działań:

  • Energia i źródła odnawialne – energia cieplna często pochodzi z kotłowni opalanej biomasą oraz z rekuperacji ciepła gazów i spalin, co zaspokaja w 100 proc. zapotrzebowania zakładu.
  • Przekształcanie oparów z lakierni w zakładach meblarskich na energię cieplną poprzez jej recyrkulację, która jest formą odzysku energii cieplnej, wykorzystywaną do podgrzania powietrza poprzez zawrócenie jakiejś jej części z wyrzutu powietrza z powrotem na nawiew. To powoduje zmniejszenie kosztów w przedsiębiorstwie, a jednocześnie wpływa na wzrost świadomości ekologicznej.
  • Efektywniejsze wykorzystanie surowców i pozostałości poprodukcyjnych do produkcji brykietu lub peletu daje oszczędność energii cieplnej, względnie jej uzyskiwanie poprzez ograniczenie zużycia np. gazu czy węgla.
  • Techniki odpylania, czyli oddzielanie szkodliwych dla zdrowia pyłów i trocin, jako ekologiczne bezpieczeństwo dla człowieka i techniki. Prawidłowe odpylanie maszyn stolarskich i centrów obróbczych stanowi w dzisiejszych czasach jeden z podstawowych warunków zrównoważonego ekorozwoju poprzez oszczędności energii i obniżenie kosztów eksploatacji maszyn zajmujących się obróbką drewna.

  ______________________

  Rozmawiał Jacek Markowski

  Nestro - logotyp

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *