Menu
 • Menu

  Co druga ustawa o innowacyjności oznacza dla firm?

  druga ustawa o innowacyjnościTzw. druga ustawa o innowacyjności została właśnie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Podczas podpisywania dokumentu w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie powiedział on, że celem ustawy jest zbudowanie w Polsce strefy badawczo-rozwojowej a w konsekwencji rozwój innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki – pisze Polska Agencja Prasowa. Co jednak nowe regulacje oznaczają dla firm?

  Podpisana właśnie druga ustawa o innowacyjności wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku. Przewiduje ona miedzy innymi zwiększenie do 100% ulg na działalność badawczą i rozwojową (B+R). Dotychczas obowiązywała ulga na poziomie 50%. Uczelnie uzyskały prawo tworzenia spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą.

  Druga ustawa o innowacyjności wprowadza też jednolity sposób naliczania ulgi bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj kosztów. W przypadku centrów badawczo-rozwojowych ulga podatkowa wyniesie nawet 150%. Jak powiedział Duda, zmiany w przepisach wprowadzają szereg ułatwień ze strony państwa dla budowania środowiska rozwoju i innowacyjności. Natomiast minister Jarosław Gowin dodał, że po raz pierwszy odpisy podatkowe przeznaczone na innowacje będą przez rząd traktowane jak inwestycje.

  Według prezydenta nowa ustawa o innowacyjności narzuca na instytucje naukowe i badawcze większe obowiązki związane z komercjalizacją badań. Przewiduje również liczne ułatwienia w tym kierunku. Jednym z takich ułatwień jest możliwość zakładania przez uczelnie spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą. Spółki takie będą miały za zadanie ułatwiać przedsiębiorcom korzystanie z wyników badań prowadzonych na uczelniach. Przekazywanie tych wyników będzie zaś dokonywało się na zasadach komercyjnych.

  Druga ustawa o innowacyjności zwiększy udział uczelni w rozwoju nowych technologii

  Jednym z celów ustawy jest umożliwienie przedsiębiorcom korzystania z zasobów materialnych i kadrowych uczelni wyższych. Dzięki tworzonym przez uczelnie spółkom, uzyskają one możliwość przekazywania na zasadach komercyjnych przedsiębiorcom wyników swoich badań. W wyniku powstania wspomnianych rozwiązań infrastruktura badawcza uczelni będzie w większym stopniu służyć innowacyjności gospodarki.

  Druga ustawa o innowacyjności, która powstała w ramach współpracy ministerstw: Nauki, Finansów i Rozwoju, ma – w zamierzeniach jej pomysłodawców – zmienić strukturę gospodarczą Polski. Chodzi o to, by nie opierać się już głównie na wykorzystaniu taniej siły roboczej, ale o konkurowanie najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

  Dzięki zmianom przepisów, jakie niesie ze sobą dryga ustawa o innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) będą mogły udzielać firmom pomocy finansowej w formie pożyczek na prowadzenie działalności innowacyjnej. Dotychczas udzielały one wyłącznie dotacji.

  Jak informuje na swej stronie internetowej Ministerstwo Nauki, druga ustawa o innowacyjności rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych do ulg podatkowych, umożliwia korzystanie z ulg dla firm działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, ułatwia dofinansowanie start-upów i umożliwia Ministerstwu monitorowanie losów doktorantów.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *