Menu
 • Menu

  Dane GUS – spada liczba ludności, rosną: wynagrodzenia i zatrudnienie

  Dane GUS (Fot. GUS)

  Dane GUS (Fot. GUS)

  Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś raport “Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2017 r.” Dane GUS dotyczą między innymi sytuacji demograficznej, rynku pracy, wynagrodzeń, rent i emerytur, cen, sytuacji w poszczególnych sektorach gospodarki, budżetu oraz podaży pieniądza.

  .

  Dane GUS – ludność

  Ludność Polski liczyła w I kwartale 2017 roku 38 417 tys. osób, to o 10 tysięcy mniej niż w I kwartale 2016 roku i 16 tysięcy mniej niż w IV kwartale 2016 roku. Jednocześnie w pierwszych trzech miesiącach tego roku zanotowano wzrost liczby urodzin o 7 tysięcy, co oznacza, że urodziło się w tym czasie 100 tysięcy żywych dzieci. Liczba zgonów wzrosła o 13 tysięcy. Oznacza to, że spadek liczby ludności ciągle się zwiększa. Na każde 100 000 osób ubyło 18, podczas gdy w I kwartale 2016 roku 11 osób.

  Dane GUS – rynek pracy

  Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,4% w stosunku do wartości sprzed roku i wynosiło 5967,9 tys. osób. Największy wzrost zanotowano w administrowaniu i działalności wspierającej – o 9,3% oraz zakwaterowaniu i gastronomii – o 9,2%.

  Pod koniec marca 2017 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wynosiła 1324,2 tys. W porównaniu z poprzednim miesiącem zmniejszyła się o 4,3%, a z marcem 2016 o 17,3%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,1%. Największe bezrobocie zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim – 14,1%, najniższe w wielkopolskim – 4,9%.

  Dane GUS – wynagrodzenia

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2017 roku było o 4,5% wyższe niż przed rokiem i o 2,9% wyższe niż w poprzednim kwartale. Wynosiło ono 4390,54 zł. Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto była wyższa o 2,5% niż przed rokiem.

  Jeśli chodzi o emerytury, przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wzrosła w porównaniu do początku 2016 roku o 1,7% do poziomu 2109,42 zł. Ponieważ wzrost był niższy od inflacji, realna wartość emerytur i rent zmniejszyła się o 0,2%.

  Dane GUS – wybrane działy gospodarki

  Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w porównaniu do początku ubiegłego roku o 7,3%. Dla budownictwa współczynnik wzrostu wynosi 3,9%. Oddano między innymi do użytku 40,3 tysiąca mieszkań. To więcej o 7,8% niż przed rokiem. Natomiast o 42,8% do 60,2 tysięca wzrosło liczba wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań.

  Sprzedaż detaliczna była wyższa o 7,1%. Dodatnie saldo w handlu zagranicznym wyniosło 151,6 mln zł. To znacznie mniej niż przed rokiem, co wynikało z szybszego wzrostu importu – o 8,6% niż eksportu – o 4,8%.

  Podaż pieniądza pod koniec I kwartału 2017 roku była o 1% niższa niż na koniec grudnia 2016 roku. Deficyt budżetowy za I kwartał wyniósł 2,3 mld zł. Jednocześnie w porównaniu do I kwartału 2016 roku szybciej wzrosły dochody budżetowe – o 11,0% niż wydatki – o 1,3%

  Źródło – GUS

  2 odpowiedzi na “Dane GUS – spada liczba ludności, rosną: wynagrodzenia i zatrudnienie”

  1. Mirela napisał(a):

   Może zapytać emerytów,o ile wzrosła im emerytura.Prawdopodobnie około 8zł. Niech się dziadki cieszą.

  2. Mirela napisał(a):

   Można postawić teze, że wpływ obniżenie notowań rządzącej partii, między innymi mieli wkurzeni emeryci.Jak wiadomo stanowią oni dużą część tzw. Suwerena.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *