Menu
 • Menu

  Czym jest płynność finansowa?

  Nawet 25% polskich firm zmaga się z zatorami płatniczymi, które mogą prowadzić do zachwiania równowagi finansowej.

  Tymczasem to właśnie ona w dużej mierze decyduje o rentowności przedsiębiorstwa. Dowiedz się, czym jest płynność finansowa, i sprawdź, jak ją utrzymać.

  Wydawać by się mogło, że to głównie zysk świadczy o dobrym zarządzaniu przedsiębiorstwem, warto jednak pamiętać, że istotną rolę odgrywa także płynność finansowa. Jej znaczenie jest ogromne, dlatego właściciele firm nieustannie poszukują rozwiązań ułatwiających jej utrzymanie.

  Na czym polega?

  Poprzez płynność finansową należy rozumieć zdolność do spłaty bieżących zobowiązań, korzystania z usług oraz dokonywania zakupu towarów. Aby zrealizować te cele, przedsiębiorstwo wykorzystuje składniki majątku, które można szybko i bez większych kosztów zamienić na gotówkę. Jeżeli firma z powodu braku środków nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, dochodzi do zachwiania równowagi finansowej. Do jego przyczyn należą zatory płatnicze spowodowane nieterminowym regulowaniem należności przez kontrahentów.

  Jak dokonać analizy płynności finansowej?

  Każda firma powinna na bieżąco monitorować stan swoich finansów. Pomaga w tym analiza płynności finansowej, która może dotyczyć zarówno dłuższej, jak i krótszej perspektywy czasowej.

  • Krótkoterminowa ocena płynności finansowej

  W tego typu analizie wykorzystuje się wskaźniki takie jak: bieżąca płynność finansowa, szybka płynność finansowa, płynność gotówkowa.

  Wskaźnik bieżącej płynności finansowej to stosunek całości aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. Powinien mieścić się w granicach 1,2-2,0.

  Wskaźnik szybkiej płynności finansowej stanowi stosunek płynnych aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. Zaleca się, aby parametr ten wynosił ok. 1,0.

  Wskaźnik płynności gotówkowej to natomiast stosunek środków pieniężnych dostępnych w kasie i na rachunku bankowym do krótkoterminowych zobowiązań. Powinien wynieść ok. 0,2.

  • Długookresowa ocena płynności finansowej

  W tym przypadku uwzględnia się tzw. wskaźnik pokrycia majątku (II stopień pokrycia). Stanowi on stosunek kapitału własnego i zobowiązań terminowych do aktywów trwałych. Uzyskaną wartość należy pomnożyć przez 100. Wskaźnik ten nie powinien spaść poniżej 100%.

  Faktoring – sposób na utrzymanie płynności finansowej?

  Jeżeli zmagasz się z zatorami płatniczymi lub po prostu chcesz się przed nimi uchronić, skorzystaj z nowoczesnych form finansowania. Faktoring to rozwiązanie, którego istotą jest przejęcie przez firmę faktoringową należności wynikających z faktur wystawionych kontrahentowi. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje pieniądze znacznie szybciej, niż wynika to z ustalonych terminów płatności.

  Faktoring to usługa przeznaczona dla przedsiębiorstw, które:

  • chcą zachować płynność finansową,
  • wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności,
  • mają trudności ze ściąganiem należności,
  • chcą uchronić się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów,
  • zamierzają zwiększyć swoją konkurencyjność,
  • mają możliwość uzyskania rabatów od dostawców w przypadku wcześniejszego regulowania zobowiązań.

  Jeżeli chcesz utrzymać płynność finansową na optymalnym poziomie, rozważ korzyści wynikające z faktoringu. Przekonasz się, że to rozwiązanie idealne również dla twojej firmy.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *