Menu
 • Menu

  Czy warto inwestować w obligacje korporacyjne?

  obligacje korporacyjneObligacje korporacyjne stają się coraz bardziej popularnym sposobem na inwestowanie pieniędzy. Dają większy zysk, niż lokaty, przy mniejszym ryzyku, niż akcje.

  A w jaki sposób się na nich zarabia i kiedy opłaca się inwestować dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw?

  Jak inwestować w obligacje korporacyjne?

  Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw. W praktyce jest to dokument, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń względem niego.

  Jak to wygląda? Przedsiębiorstwo (może to być spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) emituje obligacje korporacyjne w celu pozyskania kapitału na dalszy rozwój firmy. Inwestor, czyli obligatariusz, który wykupuje papiery dłużne, staje się „pożyczkodawcą”. Gdy minie termin wykupu, spółka musi zwrócić „pożyczony” kapitał, a w międzyczasie spłaca odsetki w wyznaczonym czasie.

  I to właśnie na tych odsetkach zarabia inwestor. Obligacje korporacyjne można kupić na rynku pierwotnym lub wtórnym – Catalyst. W przypadku rynku wtórnego coraz częściej można spotkać się z korzystaniem z pomocy Autoryzowanego Doradcy Catalyst, takiego jak bestcapital.pl/dla-firm/obligacje-korporacyjne/, przy czym pełna lista Doradców działających w Polsce znajduje się na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych (na dzień 20.09.2017 r. jest ich 51).

  Czy opłaca się inwestować w papiery dłużne przedsiębiorstw?

  Na inwestycję w obligacje korporacyjne najczęściej decydują się doświadczeni inwestorzy, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny i zabezpieczyć go przed stratami, a także osoby, które szukają bardziej rentownych sposobów na lokowanie swoich oszczędności, niż lokaty.

  Jaka jest największa zaleta dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw? Stosunkowo niewielkie ryzyko niepowadzenia inwestycji przy jednoczesnej regularnej wypłacie odsetek, które są głównym źródłem zysku.

  Dla początkujących inwestorów mechanizm kupowania obligacji korporacyjnych jest też o wiele prostszy, niż innych instrumentów finansowych. W tym wypadku nie istnieje również problem związany z codziennymi wahaniami wartości papierów dłużnych.

  Na zwiększenie zainteresowania obligacjami korporacyjnymi w dużym stopniu wpłynął też rynek Catalyst, który umożliwia swobodny handel papierami wartościowymi. To jednak rozwiązanie dla bardziej doświadczonych inwestorów.

  Obligacje korporacyjne, a ryzyko

  Trzeba zdawać sobie też sprawę z tego, że inwestowanie w obligacje korporacyjne niesie za sobą pewne ryzyko, choć na pewno mniejsze, niż np. rynek akcji, czy rynek walutowy.

  Inwestycja zakończy się niepowiedzeniem, gdy spółka ogłosi upadłość i nie będzie w stanie zwrócić wpłaconego kapitału oraz należnych odsetek. To ryzyko da się jednak zminimalizować poprzez wykup papierów dłużnych spółek o pewnej kondycji finansowej. W tym wypadku bardzo pomocne jest zapoznanie się z oceną ratingową danego przedsiębiorstwa.

  Trzeba też pamiętać o tym, że im wyższe oprocentowanie spółki, tym wyższe ryzyko. Do wyboru są również papiery dłużne o zmiennym lub stałym oprocentowaniu. Obligacje o stałym oprocentowaniu generują niższy, ale za to pewny zysk i są najlepszym rozwiązaniem podczas długiego terminu wykupu. Natomiast papiery o zmiennym oprocentowaniu mogą generować większy zysk, jednak ryzyko w tym przypadku też jest wyższe. Wtedy lepiej zainwestować w obligacje o zmiennym oprocentowaniu z krótkim terminem wykupu.

  Czy warto inwestować w obligacje korporacyjne? Tak, jeśli zależy Ci na stałym, bezpiecznym zysku i nie chcesz ryzykować. Czasami jednak może okazać się niezbędna pomoc w odpowiednim wyborze spółek, w które chcesz zainwestować i wtedy najlepiej zgłosić się do Autoryzowanego Doradcy Catalyst.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *