Menu
 • Menu

  Czy waluta euro w Polsce to dobry pomysł? Kiedy wejdzie?

  waluta euro w Polsce

  Czy Polska powinna wejść do strefy euro? To pytanie powraca jak bumerang. Teoretycznie nie mamy wyboru – 14 lat temu zaakceptowaliśmy wszystkie warunki członkostwa w Unii, między innymi obowiązek wprowadzenia wspólnej waluty.

  Pytanie brzmi więc nie czy, a kiedy waluta euro w Polsce stanie się oficjalnym środkiem płatniczym.

  Wszystko wskazuje na to, że nie nastąpi do w dającej się przewidzieć najbliższej przyszłości. Nikt nie podejmuje się wskazania konkretnego terminu, kiedy Polska przyjmie euro – nie tylko ze względu na niekorzystną ku temu sytuację ekonomiczną, ale również na niskie poparcie tego pomysłu wśród Polaków.

  14 lat temu Polska zaakceptowała warunki przystąpienia do Unii Europejskiej. Jednym z tych warunków było przyjęcie wspólnej waluty euro – bez określonego terminu, do kiedy ma zostać zrealizowany.  

  Polacy nie chcą euro?

  Popularność euro w Polsce, kiedy negocjowane były warunki przyjęcia naszego kraju do listy państw członkowskich, była najwyższa w historii – ankiety z 2002 roku wskazują, że blisko 64% Polaków chciało wspólnej waluty. Z czasem entuzjazm i poparcie spadały. W 2008 roku do 47%, a obecnie aż do 22% (według najnowszego sondażu CBOS).

  Inny pogląd mają szefowie średnich i dużych firm. Blisko 60% deklaruje poparcie dla projektu euro w Polsce – taka postawa nie powinna dziwić, to właśnie ten segment gospodarki najwięcej traci na różnicach kursowych. Duża grupa ekonomistów apeluje do rządu w sprawie wznowienia przygotowań do przyjęcia nowej waluty, jednak druga strona odnosi się do sprawy z dużą niechęcią.

  Euro musi zaczekać

  Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dariusz Dworczyk w odpowiedzi na apel zwolenników euro, podkreślił, że na razie nie ma żadnych prac nad przyjęciem tej waluty. W podobnym tonie wypowiada się również premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem rządu to nie jest „odpowiedni moment”, a Polska powinna zaczekać, aż sytuacja ekonomiczna i warunki konwergencji realnej będą korzystniejsze. Innymi słowy, poziom życia społeczeństw tworzących strefę wspólnej waluty powinien być bardziej zbliżony. Według wspomnianej wypowiedzi Premiera przyjęcie unijnej waluty można rozważyć ponownie najwcześniej za 10-20 lat. Zwolennicy szybszego wdrożenia podkreślają, że „W Europie trwa właśnie dyskusja o przyszłym kształcie UE i wszystko wskazuje na to, że nie będzie Unii dwóch prędkości. Jedyną przyszłością będzie poszerzona euro strefa”.

  Według Premiera Mateusza Morawieckiego do rozważań o wprowadzeniu wspólnej waluty można wrócić za 10-20 lat, kiedy Unia upora się z dręczącymi ją problemami, które mogą potencjalnie wywołać kolejne kryzysy.

  Przewidywane skutki wprowadzenia euro w Polsce

  Według analiz ekonomicznych przeprowadzonych przez główne instytucje publiczne, możemy wyróżnić dające się przewidzieć skutki przyjęcia wspólnej waluty:

  Pozytywne:

  • Poprawa poziomu integracji rynków finansowych,
  • bezpieczeństwo finansowe banków,
  • redukcja kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego,
  • lepsza ocena sytuacji makroekonomicznej,
  • obniżenie stóp procentowych.

  Negatywne:

  • Przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy, co znacznie ograniczy możliwość reagowania na sytuację ekonomiczną,
  • konieczność utworzenia rezerw na pomoc innym krajom UE w kryzysie,
  • ryzyko dla przedsiębiorców związane ze wzrostem kosztów pracy i napływem tanich towarów,
  • zagrożenia dotyczące przyjęcia niekorzystnego kursu złotego do euro, jaki będzie obowiązywał w momencie wprowadzenia nowej waluty,
  • koszty związane z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej, oraz wprowadzeniem euro do obiegu gotówkowego,
  • zagrożenie płynące z różnic inflacyjnych w obrębie unii walutowej.

  Wygląda na to, że w chwili obecnej największy wpływ na decyzję o euro w Polsce ma jednak brak zaufania do tej waluty, na jaki zapracowała w czasie ostatniego kryzysu. Żaden rząd nie podejmie tak ważnego dla przyszłości kraju wyzwania, bez wyraźnego poparcia opinii publicznej.

  Partnerem artykułu jest kantor internetowy Nordiqa, który specjalizuje się w błyskawicznej wymianie walut online.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *