Menu
 • Menu

  Czeska flota – żart czy prawda?

  Czeska flotaMało kto zdaje sobie sprawę, że Czechy posiadają dostęp do morza. Istniała również czeska flota handlowa. Jak pisze portal Money.pl, dostęp do morza zapewniły naszym południowym sąsiadom międzynarodowe traktaty, dzięki którym w ich posiadaniu znalazły się wydzielone części portu w niemieckim Hamburgu. Największa z tych części liczy 28 tysięcy metrów kwadratowych. Na podstawie odrębnego porozumienia czeska flota handlowa otrzymała prawo do korzystania z portu w Szczecinie.

  Jak podaje Money.pl, w 1919 roku Traktat Wersalski zagwarantował nowo powstałej Czechosłowacji dostęp do morza poprzez porty w Hamburgu i Szczecinie. Na tej podstawie 10 lat po podpisaniu Traktatu rząd w Pradze wynajął na 99 lat części portu w Hamburgu.

  O ile w okresie międzywojennym Czesi chętnie korzystali z wynajętych obszarów niemieckiego portu, to po II wojnie światowej ich zainteresowanie Hamburgiem spadło. Znalazł się on bowiem po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Zamiast tego nasi południowi sąsiedzi zainteresowali się Szczecinem.

  W 1949 roku podpisana została umowa między Warszawą a Praga o wydzierżawieniu nabrzeża długości 300 i szerokości 100 metrów. Przedsięwzięcie okazało się jednak wyjątkowo nierentowne i Czesi zrezygnowali z jego utrzymywania.

  Jak napisane zostało w cytowanej przez portal Money.pl książce „Transport czechosłowacki w portach ujścia Odry po II wojnie światowej” Ryszarda Techmana: Nowy układ komunikacyjny między Polską a Czechosłowacją, zawarty w styczniu 1956 r., kładł kres istnieniu obcego obszaru portowego w Szczecinie.

  Czeska flota handlowa w szczecińskim porcie

  Mimo rezygnacji z zarządzania częścią portu w Szczecinie, Czesi nadal utrzymywali i rozwijali swoją flotę handlową. Jak pisze Techmana: Szczecin odgrywał w następnych dekadach ważną rolę dla czechosłowackiego handlu zagranicznego. Miasto stało się wkrótce największym portem tranzytowym południowego sąsiada Polski, odbierając w 1958 r. palmę pierwszeństwa Hamburgowi. (cytat za Money.pl)

  W 1959 roku powołana została Czeska Żegluga Morska. Czeska flota posiadała aż 44 statki. Po tym epizodzie w szczecińskim porcie pozostała jedynie nazwa Nabrzeże Czeskie. Nasi południowi sąsiedzi dawno jednak przestali z niego korzystać.

  Choć Czechosłowacja przestała istnieć, jej umowy międzynarodowe przejęły Czechy. Część portu w Hamburgu pozostanie pod ich jurysdykcją do 2028 roku, kiedy przestanie obowiązywać umowa o dzierżawie na 99 lat. Jeśli chodzi o Szczecin, Polska nie ma już obowiązku udostępniać im części tamtejszego portu. Traktat Wersalski przestał obowiązywać podczas II wojny światowej i zastąpiony został przez porozumienie z Jałty.

  Zmieniło się również nastawienie Pragi do pomysłów posiadania własnych statków. Czeska flota została zlikwidowana. Czechosłowacka Żegluga Morska przestała istnieć w 1992 roku a pozostały po niej majątek sprywatyzowano – podaje Money.pl.

  Autor: Wojciech Ostrowski
  Źródło: Money.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *