Menu
 • Menu

  Chemical Advisory odlodzi polską kolej

  Chemical AdvisoryInnowacyjne środki Chemical Advisory do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności polskich kolei

  Polski rynek kolejowy jest jednym z największych w Europie, toteż nieustanne podnoszenie konkurencyjności świadczonych usług przewozów pasażerskich i towarowych należy do priorytetów  działających na nim spółek.

  W samym 2013 r. zmodernizowano 1295 km torów, czyli tyle, ile w latach 1999–2004, zaś  łączna długość linii kolejowych zmodernizowanych i wybudowanych w latach 2004–2013 wyniosła ok. 2,3 tys. kilometrów. Jednocześnie 30 października 2013 r. PKP CARGO zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE notowanym na giełdzie.

  Współfinansowanie projektów z funduszy unijnych, szczególnie w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007–2013, umożliwiło również inwestycje w tabor i infrastrukturę PKP IC, co przełożyło się na 94 nowe i zmodernizowane wagony (68 w 2013 r.), punkty utrzymania z rezerwą wagonową w 8 największych miastach, 10 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych (0 w 2013 r.), całodobowy serwis i dyżury warsztatów naprawczych.

  Zakończono przegląd 1481 wagonów, co stanowi 20% rezerwy. 76 mln zł wydano na modernizację infrastruktury, elektryfikację torów postojowych, modernizację instalacji ogrzewania składów przed wyjazdem w trasę, zaś Centralna Magistrala Kolejowa została przygotowana na większy ruch pociągów.

  Chemical AdvisoryKonkurencyjność transportu kolejowego w głównej mierze, zależy od  stopnia jego bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania, która może stać się problemem w okresie zimowym.

  Doniosłe znaczenie mają zatem badania nad innowacyjnymi środkami zarówno zabezpieczającymi przed oblodzeniem, jak i produkty odladzające (stosowane w przypadku powstałego oblodzenia), które byłyby atrakcyjne cenowo, skuteczne i przyjazne środowisku, dzięki zastosowaniu surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych.

  Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Chemical Advisory Sp. z o.o. realizując projekt nr POIR.01.02.00-00-0004/16 pn. „Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej”, który uzyskał w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu Sektorowego „INNOCHEM”, Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” oraz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 10 444 593,60 zł.

  Prace B+R ukierunkowane są na uzyskanie dwóch innowacyjnych produktów dla branży kolejowej, opartych na niestosowanych obecnie mieszaninach substancji chemicznych, których połączenie skutkować będzie lepszymi, innowacyjnymi cechami funkcjonalnymi niż płyny konkurencji. Jednym z podstawowych celów jest wykorzystanie gliceryny, będącej produktem ubocznym w procesie wytwarzania biopaliw.

  Chemical AdvisoryChemical Advisory Sp. z o.o. podkreśla, iż podstawowym zadaniem jest uzyskanie nowych cech, parametrów i funkcjonalności poprzez właściwe dobranie (receptura) i opracowanie unikalnego sposobu połączenia (technologia) proekologicznych substancji chemicznych dla uzyskania innowacyjnych produktów.

  Należą  do nich płyn do odladzania taboru kolejowego – P1 oraz płyn do zabezpieczania przed oblodzeniem składów kolejowych – P2. Cele szczegółowe podjętego projektu to przeprowadzenie badań w kierunku przygotowania optymalnych receptur; opracowanie składu pakietu inhibitorów i dobór dodatków; opracowanie otrzymywania receptur płynów w skali laboratoryjnej i ¼ technicznej, a także potwierdzenie parametrów procesu w skali produkcyjnej.

  Obecnie dostępne w branży produkty są najczęściej przełożeniem płynów stosowanych w lotnictwie i nie są dostosowane do bezpiecznego (brak zabezpieczeń przed korozją) stosowania na infrastrukturze kolejowej. Innowacyjność nowych rozwiązań wynika z unikalnego składu surowców, odpowiadającego specyfice branży oraz wykorzystania substancji chemicznych zarejestrowanych w programie REACH).

  Opracowywane przez Chemical Advisory produkty posiadają zespół innowacyjnych cech, do których należy odporność na spływanie wraz z wodą, długi czas działania preparatu, niższa cena (obecne produkty są nawet kilkukrotnie droższe),wysoka ochrona przed korozją elementów, na które nakładany jest płyn, prośrodowiskowy charakter – niskie obciążenie dla środowiska, i co bardzo ważne,  duża podatność na biodegradację.

  Rynek dla zastosowania  innowacyjnych środków do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej, nad którego projektem pracuje obecnie spółka jest ogromny i ciągle rośnie. PKP PLK w zimowy okres 2014/2015 swoim utrzymaniem obejmowała prawie 42 tys. rozjazdów, 18,5 tys. km linii kolejowych, prawie 16 tys. przejazdów kolejowo-drogowych, ponad 12 tys. peronów, wiat i zadaszeń, około 26 tys. mostów i wiaduktów, przy jednoczesnym priorytecie dojazdów aglomeracyjnych oraz zapewnieniu transport żywności i paliw.

  W ramach przygotowania do minionego sezonu zimowego  PKP PLK przeznaczyło ok. 16 tys. osób do prac zimowych, 172 zespoły szybkiego reagowania, blisko 1/5 więcej maszyn do odśnieżania torów i rozjazdów oraz ponad 16 tys. rozjazdów uzyskało elektryczne ogrzewanie. Jednak  szczególnie czasochłonne, kosztowne, a przede wszystkim niebezpieczne  dla pracowników pozostaje usuwanie lodu i śniegu z podwozi taborów wykonywane głównie w porze nocnej.

  Chemical AdvisoryW związku z tym Koleje Mazowieckie zamontowały w 2016 roku system antyoblodzeniowy na terenie najnowocześniejszej w Europie myjni taboru kolejowego w Tłuszczu. To drugie tego typu urządzenie zakupione przez przewoźnika.

  Poprzednie, którego koszt wyniósł 3 mln zł zamontowano w grudniu 2014 roku na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów. Do obydwu systemów można będzie zastosować polskie, innowacyjne produkty, które są obecnie opracowywane przez Chemical Advisory Sp. z o.o. jako środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej.

  Aplikacja produktów spółki, z pewnością przyczyni się to do poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników,  będzie miała również bezpośrednie przełożenie na wzrost bezpieczeństwa i punktualności przewozów, a tym samym na podniesienie jakości świadczonych usług i zwiększenie ich konkurencyjności.

  Foto: scanrail (2), rob225, vichie8 : www.fotosearch.com – Stock Photography

   

   

   

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *