Menu
 • Menu

  Chemical Advisory na półmetku badań nad innowacyjnymi produktami dla branży kolejowej

  Polska firma Chemical Advisory Sp. z o.o. prowadzi badania nad produktami, które ułatwią przewoźnikom kolejowym walkę z oblodzeniem taboru. Celem projektu jest uzyskanie dwóch atrakcyjnych cenowo, wydajnych i przyjaznych dla środowiska płynów – jeden ma usuwać oblodzenie, drugi ma mu zapobiegać.

  Leonid Andronov www.fotosearch.com

  W 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOCHEM Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakwalifikowało ten projekt do dofinansowania (nr POIR.01.02.00-00-0004/16 „Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej”).

  Całkowita wartość projektu wynosi 10 444 593,60 zł. Uzyskał on dofinansowanie wysokości 7,671 mln zł, w tym 5 620 465,92 zł na badania przemysłowe oraz 2 051 406,72 zł na prace rozwojowe. We wrześniu 2017 roku zakończył się drugi etap badań przemysłowych w ramach projektu .

  Pierwszy etap prac miał na celu opracowanie receptury ekologicznej, biodegradowalnej mieszaniny. W jej skład weszły nietoksyczne glikole propylenowe oraz gliceryna stanowiąca produkt uboczny powstający przy wytwarzaniu biopaliw. Również glikole propylenowe pochodziły ze źródeł odnawialnych. Osiągnięto odpowiednio niską temperaturę krystalizacji, bardzo ważną w przypadku płynów odladzających. Wykonano też badania pozwalające ocenić biodegradację i toksyczność produktu dla organizmów wodnych i zwierząt lądowych

  Leaf www.fotosearch.com

  W drugim etapie badań przemysłowych spółka skupiła się na doborze inhibitorów korozji dostosowanych do metali i stopów występujących w kolejnictwie. Pakiet inhibitorów opracowany został na podstawie dwóch technologii, IAT (Inorganic Additive Technology) oraz OAT (Organic Acid Technology), tak by połączyć ich najważniejsze zalety.

  W pracach nad tym pakietem zastosowano zaawansowane techniki elektrochemiczne pozwalające w krótkim czasie ocenić poziom ochrony antykorozyjnej badanych metali. Przeprowadzono też standardowe metody badania liniowej szybkości korozji. Wysoka skuteczność zastosowanych inhibitorów korozji została zweryfikowana przez naukowców z Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej.

  W czasie badań przemysłowych udało się opracować w skali laboratoryjnej pełne receptury obu płynów, których skład jest dostosowany do specyficznych potrzeb branży kolejowej. Wszystkie wykorzystane surowce zostały przebadane pod kątem zawartości metali ciężkich, aby maksymalnie ograniczyć ich obecność w końcowych produktach.

  Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że opracowywane przez Chemical Advisory produkty do odladzania i zabezpieczenia przed ponownym oblodzeniem cechować się będą wysokim wskaźnikiem biodegradowalności oraz niską toksycznością przy zachowaniu maksymalnie korzystnych parametrów fizykochemicznych i wysokiej skuteczności ochrony antykorozyjnej odladzanych powierzchni.

  meinzahn www.fotosearch.com

  W kolejnych etapach badań, w ramach prac rozwojowych, Chemical Advisory podejmie próby zwiększenia skali przez ułamkowo techniczną do produkcyjnej oraz przeprowadzi badania aplikacyjne we współpracy z Instytutem Kolejnictwa.

  Przystępując do projektu, spółka przeprowadziła rozmowy z potencjalnymi odbiorcami produktów. Polscy przewoźnicy wykazali zainteresowanie oboma płynami, znacznie tańszymi i wydajniejszymi od stosowanych obecnie preparatów zagranicznych. Można również oczekiwać, że zalety nowatorskich produktów Chemical Advisory zostaną również docenione na rynkach zagranicznych.


  Chemical Advisory odlodzi polską kolej

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *