Menu
 • Menu

  Chemical Advisory na półmetku badań nad innowacyjnymi produktami dla branży kolejowej

  Polska firma Chemical Advisory Sp. z o.o. prowadzi badania nad produktami, które ułatwią przewoźnikom kolejowym walkę z oblodzeniem taboru. Celem projektu jest uzyskanie dwóch atrakcyjnych cenowo, wydajnych i przyjaznych dla środowiska płynów – jeden ma usuwać oblodzenie, drugi ma mu zapobiegać.

  Leonid Andronov www.fotosearch.com

  W 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOCHEM Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakwalifikowało ten projekt do dofinansowania (nr POIR.01.02.00-00-0004/16 „Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej”).

  Całkowita wartość projektu wynosi 10 444 593,60 zł. Uzyskał on dofinansowanie wysokości 7,671 mln zł, w tym 5 620 465,92 zł na badania przemysłowe oraz 2 051 406,72 zł na prace rozwojowe. We wrześniu 2017 roku zakończył się drugi etap badań przemysłowych w ramach projektu .

  Pierwszy etap prac miał na celu opracowanie receptury ekologicznej, biodegradowalnej mieszaniny. W jej skład weszły nietoksyczne glikole propylenowe oraz gliceryna stanowiąca produkt uboczny powstający przy wytwarzaniu biopaliw. Również glikole propylenowe pochodziły ze źródeł odnawialnych. Osiągnięto odpowiednio niską temperaturę krystalizacji, bardzo ważną w przypadku płynów odladzających. Wykonano też badania pozwalające ocenić biodegradację i toksyczność produktu dla organizmów wodnych i zwierząt lądowych

  Leaf www.fotosearch.com

  W drugim etapie badań przemysłowych spółka skupiła się na doborze inhibitorów korozji dostosowanych do metali i stopów występujących w kolejnictwie. Pakiet inhibitorów opracowany został na podstawie dwóch technologii, IAT (Inorganic Additive Technology) oraz OAT (Organic Acid Technology), tak by połączyć ich najważniejsze zalety.

  W pracach nad tym pakietem zastosowano zaawansowane techniki elektrochemiczne pozwalające w krótkim czasie ocenić poziom ochrony antykorozyjnej badanych metali. Przeprowadzono też standardowe metody badania liniowej szybkości korozji. Wysoka skuteczność zastosowanych inhibitorów korozji została zweryfikowana przez naukowców z Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej.

  W czasie badań przemysłowych udało się opracować w skali laboratoryjnej pełne receptury obu płynów, których skład jest dostosowany do specyficznych potrzeb branży kolejowej. Wszystkie wykorzystane surowce zostały przebadane pod kątem zawartości metali ciężkich, aby maksymalnie ograniczyć ich obecność w końcowych produktach.

  Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że opracowywane przez Chemical Advisory produkty do odladzania i zabezpieczenia przed ponownym oblodzeniem cechować się będą wysokim wskaźnikiem biodegradowalności oraz niską toksycznością przy zachowaniu maksymalnie korzystnych parametrów fizykochemicznych i wysokiej skuteczności ochrony antykorozyjnej odladzanych powierzchni.

  meinzahn www.fotosearch.com

  W kolejnych etapach badań, w ramach prac rozwojowych, Chemical Advisory podejmie próby zwiększenia skali przez ułamkowo techniczną do produkcyjnej oraz przeprowadzi badania aplikacyjne we współpracy z Instytutem Kolejnictwa.

  Przystępując do projektu, spółka przeprowadziła rozmowy z potencjalnymi odbiorcami produktów. Polscy przewoźnicy wykazali zainteresowanie oboma płynami, znacznie tańszymi i wydajniejszymi od stosowanych obecnie preparatów zagranicznych. Można również oczekiwać, że zalety nowatorskich produktów Chemical Advisory zostaną również docenione na rynkach zagranicznych.


  Chemical Advisory odlodzi polską kolej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *