Menu
 • Menu

  Cena energii elektrycznej – rząd zapowiada interwencję

  Cena energii elektrycznejJeżeli w 2019 roku cena energii elektrycznej wzrośnie o więcej niż 5 procent, rząd przedstawi projekt ustawy, która będzie łagodzić skutki polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, deklarację taką złożył minister energii Krzysztof Tchórzewski. Minister uznał za społecznie niedopuszczalną sytuację, w której opłaty za prąd wzrosną o ponad 5 procent w przyszłym roku.

  W Ministerstwie Energii już trwają prace nad ustawą łagodzącą negatywne dla Polski skutki zmian w polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Gdyby ustawa weszła w życie, rosnące koszty związane z gwałtownie zwyżkującą w tym roku ceną uprawnień do emisji CO2 będą mniej odczuwalne dla polskiej gospodarki i gospodarstw domowych.

  Zgodnie z pomysłem ministerstwa, jeśli cena energii elektrycznej wzrośnie w przyszłym roku bardziej niż o 5 procent, gospodarstwa domowe otrzymają jednorazową rekompensatę finansową. Pieniądze będą wypłacane raz w roku, po raz pierwszy w 3 kwartale roku 2019.

  Do dystrybucji przyznanych środków – powiedział Tchórzewski – użyty zostanie system stworzony dla programu 500 plus. Jak pisze PAP, beneficjentami dopłat mają być osoby, których dochód nie przekracza pierwszego progu podatkowego, czyli 85 tysięcy zł rocznie.

  Uprawnienia do emisji CO2 drożeją, co znacząco wpływa na wzrost hurtowych cen energii. Jednocześnie budżet państwa zasilany jest dodatkowymi środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji pozostających w dyspozycji państwa. Z tytułu nadzwyczajnego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 wzrosną dochody budżetu – powiedział cytowany przez PAP Tchórzewski.

  To właśnie pieniądze ze sprzedaży praw emisji mają być wykorzystane częściowo do wypłaty rekompensat. Zasilą one również działania zwiększające efektywność elektrowni a w konsekwencji obniżenia ich emisji CO2.

  Rosnąca cena energii elektrycznej będzie rekompensowana małym i średnim przedsiębiorcom

  Jeśli cena energii elektrycznej wzrośnie nadmiernie na skutek konieczności płacenia wyższych stawek za prawa do emisji CO2, rządowe wsparcie uzyskają również przedsiębiorcy. Unijne przepisy zezwalają na wspieranie przemysłu energochłonnego. Polski rząd chce jednak objąć ochroną również małe i średnie przedsiębiorstwa.

  Także w tym przypadku prace nad odpowiednią ustawą już trwają. Uczestniczy w nich – obok resortu energii – Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Jednak w obu przypadkach na zmiany musi zgodzić się Komisja Europejska.

  Cena energii elektrycznej może znacznie wzrosnąć w związku ze zmianami w sposobie obrotu uprawnieniami do emisji CO2. O ile na początku 2018 roku cena uprawnień wynosiła 5 euro za tonę, to obecnie wynosi ona już 20 euro.

  Tak znacząca podwyżka wywołana została wejściem w życie unijnej dyrektywy MIFID II. Uznaje ona uprawnienia do emisji CO2 za instrument finansowy. W efekcie do obrotu uprawnieniami włączyły się instytucje finansowe, co mogło doprowadzić do spekulacyjnego podniesienia ceny.

  Minister Tchórzewski stwierdził – podaje PAP – że do zahamowania w ostatnich dniach wzrostu ceny uprawnień przyczyniły się jego działania w Komisji Europejskiej. Wystąpił on bowiem o zwołanie Komitetu ds. Zmian Klimatu i podjęcie interwencji na rynku uprawnień. O interwencję apelował również Polski Komitet Energii Elektrycznej.

  Zdaniem wnioskujących zostały spełnione warunki uzasadniające taką interwencję. Obniżenie cen praw do emisji CO2 może sprawić, że cena energii elektrycznej nie będzie rosła w przewidywanym wcześniej tempie.

  Według Tchórzewskiego KE mogłaby zwiększyć podaż uprawnień do emisji CO2 i w ten sposób wymusić spadek ich cen. Może też zbadać, czy inwestorzy nie manipulują cenami? Minister liczy na wsparcie dla swoich działań ze strony państw, w których energetyka węglowa odgrywa istotna rolę w gospodarce. Jak zauważa, więcej od nas energii z węgla wytwarzają na przykład Niemcy.

  Autor: Wojciech Ostrowski
  Źródło: PAP

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *