Menu
 • Menu

  B+R – szansa na dobry biznes tylko z dobrą nauką

  Pracowicy CNBCh UW to światowej klasy naukowcy, specjaliści w swoich dziedzinach, którzy ciągle uczą się i rozwijają współpracę z przemysłem. Z nieukrywaną satysfakcją stwierdzam, że idzie im to coraz lepiej, co tylko potwierdza, że w Polsce można z sukcesami łączyć naukę z biznesem – mówi prof. dr hab. Ewa Bulska, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  5 lat temu Wydziały: Chemii i Biologii UW połączyły siły i stworzyły Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (CNBCh UW). Na czym polega unikalność tego przedsięwzięcia?

  Ewa Bulska

  prof. dr hab. Ewa Bulska, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

  – To, co odróżnia CNBCh UW od pozostałych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, to ukierunkowanie działań na współpracę z przemysłem. Nasza jednostka powstała z funduszy Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, stąd priorytetem jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których wyniki mogą mieć potencjał komercjalizacyjny.

  Dzięki stworzonym warunkom i dobremu klimatowi panującemu w naszym ośrodku naukowcy i ich zespoły badawcze, wykorzystujące infrastrukturę CNBCh UW, mogą się skupić na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i realizacji zleceń dla podmiotów zewnętrznych.

  Jak ważna w rozwoju nauki i pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami jest interdyscyplinarność?

  – Trudno jest przecenić rolę badań interdyscyplinarnych, szczególnie w kontekście prac badawczo-rozwojowych. Świat, który nas otacza, jest interdyscyplinarny i nie zna podziałów na dziedziny nauki. Z tego względu stawianym przed nami wyzwaniom możemy sprostać jedynie przez takie właśnie podejście. Przedsiębiorcy, którzy zgłaszają się do CNBCh UW, przedstawiają nam swoje potrzeby i oczekują konkretnych, kompleksowych rozwiązań. Takie podejście wymusza na nas – naukowcach – współpracę i współdziałanie w zakresie wielu dziedzin, ponieważ otaczająca nas rzeczywistość jest bardzo złożona. Prawdziwy przełom można osiągnąć dopiero w wyniku współpracy specjalistów wielu dziedzin.

  CNBCh UW jako instytucja powstało właśnie ze względu na zmieniające się potrzeby nauki i biznesu. Skupienie pod jednym dachem naukowych grup biologicznych i chemicznych pozwoliło na jeszcze lepszą współpracę naukowców i poszerzyło możliwości badawcze każdej ze stron. Dzięki tej synergii możemy zaproponować kompletne rozwiązania wielu problemów z pogranicza biologii i chemii.

  O jakich wymiernych efektach można mówić od czasu powołania do życia CNBCh w 2013 roku?

  – Do końca 2017 roku udało nam się nawiązać współpracę z prawie 60 przedsiębiorstwami, dla których zrealizowaliśmy większe i mniejsze prace badawcze, o czym świadczy przeszło 50 umów na realizację zleceń. Wykonujemy badania dla wielu krajowych i zagranicznych podmiotów, zarówno naukowych, jak i komercyjnych, a nawiązywane współprace często realizowane są z zastosowaniem procedur poufności, które gwarantują bezpieczeństwo przekazywanych danych i uzyskanych wyników. To kolejny element, który czyni nas bezpiecznym i zaufanym partnerem dla biznesu.

  Jak należy oceniać funkcjonalność projektów realizowanych w Centrum w kontekście ich praktycznego zastosowania w przemyśle?

  – Wiele projektów realizowanych w CNBCh UW na zlecenie przedsiębiorców znajduje swoje zastosowania komercyjne. Dzięki pracy naszych naukowców udaje się wprowadzać do firm nowe produkty, a także usprawniać stosowane w nich linie produkcyjne, co pozwala na ograniczenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu dochodu. Pracowicy CNBCh UW to światowej klasy naukowcy, specjaliści w swoich dziedzinach, którzy ciągle uczą się i rozwijają współpracę z przemysłem. Z nieukrywaną satysfakcję stwierdzam, że idzie im to coraz lepiej, co tylko potwierdza, że w Polsce można z sukcesami łączyć naukę z biznesem.

  Oprócz projektów komercyjnych realizujemy badania podstawowe, czyli prace badawcze, których głównym założeniem jest poznanie otaczającego nas świata, a których rezultaty nie muszą mieć bezpośredniej i natychmiastowej wartości biznesowej. Dzięki takim badaniom my – naukowcy – nie tracimy tożsamości ciekawych świata badaczy, dla których poznanie i zrozumienie reguł rządzących naszym otoczeniem jest priorytetem. Takie badania, pozornie bez zastosowania komercyjnego, niosą ze sobą dużą wartość praktyczną – dzięki nim możliwy jest postęp w wielu dziedzinach nauki i techniki.

  Jak daleka droga dzieli prace badawcze od implementacji i komercjalizacji?

  – W CNBCh UW większość realizowanych projektów komercyjnych powstaje na zlecenie firm, które potrzebują innowacyjnych rozwiązań dla dalszego rozwoju albo rozwiązania bieżących problemów. Oczywiście mamy świadomość, że prace B+R nie dają gwarancji osiągnięcia założonego wyniku – można to porównać do gry hazardowej. Tyle że u nas szanse na wygraną są wielokrotnie większe niż w kasynie. Nauka cały czas uczy się współpracy z biznesem, a w CNBCh UW mamy szczególną świadomość roli współdziałania tych środowisk. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń staramy się z każdej kolejnej współpracy wyciągać wnioski i realizować prace badawcze coraz lepiej, na coraz wyższym poziomie.

  Czy finansowanie nauki jest z perspektywy doświadczeń i planów CNBCh UW wystarczające? Czy przy większych nakładach na obszar B+R potencjał zespołu Centrum mógłby być lepiej wykorzystany?

  – Ambicją CNBCh UW jest finansowanie działania w możliwie maksymalnym stopniu ze środków pochodzących ze współpracy z biznesem. Centrum jako jednostka, której misją jest komercjalizacja i badania naukowe, nie otrzymuje z budżetu dotacji dydaktycznej – tę część musimy wypracować sami. Dodatkowe finansowanie na pewno pozwoliłoby na dalszy rozwój instytucji i konieczne inwestycje – przede wszystkim w personel, bo bez kompetentnych pracowników niemożliwe jest wykorzystanie pełnego potencjału nawet najwspanialszych i najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych. Przykładowo dzięki finansowaniu z programu PANDA 2, rozliczanemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, mogliśmy powołać w CNBCh UW korpus operatorów – wysokiej klasy specjalistów dedykowanych do współpracy z biznesem i do realizacji prac komercyjnych, co jest nowym standardem na Uniwersytecie Warszawskim.

  Kto może się realizować w Centrum? Czy jest to miejsce stworzone z myślą o młodych zdolnych, którzy mają szansę rozwinąć skrzydła i zaistnieć w świecie nauki pod okiem doświadczonej kadry?

  – Możliwości techniczne i lokalowe CNBCh UW pozwoliły wielu młodym naukowcom na założenie swoich pierwszych zespołów badawczych, a doświadczonym profesorom na rozwinięcie skrzydeł i otwarcie się na nowe dziedziny nauki. Staramy się, aby nasze Centrum było przyjazne naukowcom, a jednocześnie sprzyjało nawiązywaniu relacji ze światem biznesu. CNBCh UW to nie tylko laboratoria, lecz także szereg sal seminaryjnych – od auli na 200 osób po „miejsce dobrych spotkań” – pokój przeznaczony na bardziej kameralne spotkania.

  Dzięki pełnemu zapleczu multimedialnemu jesteśmy partnerem dla wielu instytucji, służąc wsparciem w organizacji branżowych konferencji, szkoleń czy seminariów. Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że w CNBCh UW ulokowany został Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz tego bierzemy udział w wielu akcjach promujących naukę wśród młodzieży i lokalnej społeczności, cieszących się dużym zainteresowaniem. To dowód na to, że CNBCh UW jest miejscem przyjaznym dla wszystkich.

  Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *