Menu
 • Menu

  Bogactwo Polaków – jak wypadamy na tle innych?

  Bogactwo PolakówBogactwo Polaków w przeliczeniu na jednego mieszkańca warte jest 155 tysięcy USD. To ciągle poniżej światowej średniej, która wynosi 169 tysięcy USD – pisze portal TVN24 BiS. Informacje te pochodzą z raportu Banku Światowego „Zmieniające się bogactwo narodów 2018” (The Changing Wealth of Nations 2018). Najbogatsi ludzie mieszkają Norwegii, Szwajcarii oraz Luksemburgu. Spośród naszych najbliższych sąsiadów wyprzedzają nas Niemcy, Słoweńcy i Łotysze.

  W raporcie Banku Światowego przeanalizowana 141 państw w latach 1995 – 2014. Jako podstawę oceny wzięto pod uwagę kilka wskaźników – pisze TVN24 BiS. Należą do nich: kapitał naturalny (chodzi o surowce naturalne lasy itp.), kapitał ludzki – zarobki w ciągu życia jednego mieszkańca, kapitał wytworzony (na przykład budynki i infrastruktura) oraz aktywa zagraniczne netto.

  Z analizy powyższych danych wynika, że na szczycie listy najbogatszych w 2014 roku znajdowały się: Norwegia – 1672 tys. USD, Szwajcaria – 1469 tys. USD, Luksemburg – 1289 tys. USD, Kuwejt – 1123 tys. USD, Australia – 1046 tys. USD, Kanada – 1047 tys. USD oraz Stany Zjednoczone – 983 tys. USD. W naszym regionie przodowały Niemcy z wartością 729 tysięcy USD per capita. Słowacja i Łotwa osiągnęły wartość po 230 tysięcy USD, Litwa 169 tysięcy, zaś Węgry 156 tysięcy.

  Bogactwo Polaków było większe od wskaźnika dla Rumunii – 107 tysięcy i Bułgarii – 82 tysiące.

  Bogactwo Polaków na tle krajów pozaeuropejskich

  Bogactwo przeciętnego mieszkańca Ziemi wyniosło w 2014 roku 168580 USD. Chociaż poziom bogactwa na świecie między 1995 a 2014 rokiem wzrósł, to w 20 krajach zmniejszył się, lub pozostał na tym samym poziomie. Spadek taki oznacza, że zmniejszają się aktywa umożliwiające w przyszłości generowanie wzrostu gospodarczego. Również nierówności pozostają ogromne. Bogactwo w krajach najbogatszych było 54 razy większe niż w najbiedniejszych.

  Jak podaje raport 20 krajów o niskim dochodzie awansowało w latach 1995 – 2014 do grupy państw średniozamożnych. Było to możliwe dzięki inwestycjom w infrastrukturę, edukacje i zdrowie.

  Światowe bogactwo w tych latach zwiększyło się o 66% z 690 bilionów USD do ponad tryliona USD. Z raportu wynika również, że aż 65% bogactwa przypada na bogate kraje OECD. Na kraje o niskich dochodach przypadał tylko 1%. Ich udział utrzymuje się na tym samym poziomie, mimo że populacja w tych krajach w latach 1995 – 2014 wzrosła miedzy 6 a 8%.

  Za większą część bogactwa krajów biednych odpowiadają zasoby naturalne. Natomiast w krajach bogatych w bogactwie dominuje kapitał ludzki. Najszybciej bogaciły się kraje Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym 2 najludniejsze państwa świata – Chiny i Indie. Najwięcej spadków było zaś w Afryce.

  Spośród krajów europejskich w latach 1995 – 2014 bogactwo zmniejszyło się w Grecji, Hiszpanii, Portugalii i na Ukrainie. Bogactwo Polaków rosło w dość szybkim tempie. Pod tym względem lepsze wyniki osiągnęli jednak: Białorusini, Litwini, Łotysze i Bułgarzy.

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *