Menu
 • Menu

  Bezpieczeństwo pracowników priorytetem pracodawcy

  Organizowanie przez pracodawcę szkoleń i kursów, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, czy ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem, którego niestety nie wszyscy przestrzegają.

  Mimo, iż w przypadku kontroli zewnętrznej, za brak szkoleń grożą wielotysięczne kary, to nie zmienia to faktu, że pracodawcy szukając oszczędności, nie uświadamiają pracowników.

  Kto prowadzi szkolenia BHP i PPOŻ?

  Zazwyczaj wszystkie szkolenia, zarówno wstępne, jak i okresowe przeprowadza zatrudniona do tego celu firma, która za pomocą wykwalifikowanej kadry uświadamia, jakie zagrożenia niesie za sobą nieprawidłowe przygotowanie do pracy, brak odzieży ochronnej, czy ogólnie obsługa maszyn bez przygotowania. Takie szkolenia pomagają wyeliminować ryzyko wypadków.

  Czy pracodawca może przeprowadzać szkolenia?

  Szkolenia przeprowadzane przez wynajęta firmę, są obowiązkowe ale nie darmowe. Może je przeprowadzić pracodawca, jeśli posiada stosowne uprawnienia.

  Pracodawca może przeprowadzić tylko szkolenia wstępne ogólne, i stanowiskowe. Szkolenia okresowe muszą być przeprowadzone przez profesjonalne osoby.

  Kogo obowiązują szkolenia BHP i PPOŻ?

  Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczą każdego pracownika, bez względu na zajmowane stanowisko.

  Nie istotne czy jest to:

  • pracownik fizyczny
  • pracownik biura i administracji
  • pracodawca
  • pracownik inżynieryjny

  Wszystkie osoby zatrudnione muszą posiadać ważne szkolenia i kursy.

  Jak wyglądają szkolenia?

  Etap 1

  • szkolenie wstępne – instruktarz ogólny
  • szkolenie stanowiskowe – instruktarz stanowiskowy

  Etap 2

  • szkolenia okresowe, w zależności od stanowiska, mogą być przeprowadzane w różnym czasie.

  Po odbytym szkoleniu zostaje założona karta szkolenia wstępnego. Posiada ją każdy zatrudniony pracownik.

  Co zawiera karta szkolenia?

  W karcie szkolenia wstępnego, zostają zawarte wszystkie dane, tj:

  • kogo dotyczy szkolenie
  • jaki rodzaj szkolenia został przeprowadzony
  • kiedy i przez kogo
  • czy pracownik został dopuszczony, do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

  Data ważności karty szkolenia

  Każdy pracodawca musi pamiętać, iż karta szkolenia wstępnego ma ograniczoną ważność wynoszącą dwanaście miesięcy. Po tym czasie, musi przeprowadzić dla pracowników, szkolenie okresowe.

  Kursy i szkolenia przeciwpożarowe

  Kursy i szkolenia przeciwpożarowe, są równie istotne, jak BHP, dlatego w tej kwestii pracownicy, również powinni posiadać przynajmniej podstawową wiedzę, co robić w przypadku wystąpienia pożaru. W tej kwestii warto zapoznać się z zakresem szkoleń by skutecznie przeprowadzać ewakuację, bądź udzielić pierwszej pomocy.

  Praktyczne kursy PPOŻ dają efekty.

  Szkolenia PPOŻ, to nie tylko sucha teoria, lecz również zajęcia praktyczne, które prowadzone są na profesjonalnym sprzęcie i pokazują pracownikom, jak mają postępować w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu. Takie kursy i szkolenia, również są obowiązkowe dla pracowników na każdym stanowisku, i zazwyczaj organizowane są razem ze szkoleniem BHP.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *